En offisiell nettside fra den Europeiske Union En offisiell EU-nettside

Denne siden er tilgjengelig på følgende språk:

Personvernerklæring

Hva er SOLVIT?

SOLVIT skal levere raske og uformelle løsninger på problemer borgere og virksomheter møter når myndigheter i andre EØS-land nekter dem rettigheter de haretter EØS-avtalen.

SOLVIT fungerer som et nettverk med nasjonale sentre. Det finnes et SOLVIT-senter i hvert enkelt EU-land, samt i Norge, Liechtenstein og Island.

Alle SOLVIT-saker behandles av to SOLVIT-sentre:

 • hjemmesenteret – – senteret i det landet hvor klageren har nærmest tilknytning (for eksempel på grunnlag av statsborgerskap, bosted eller etableringssted) og
 • det hovedansvarlige senteret – senteret i landet der påstått brudd på EU-lovgivning skjedde.

Hvilke regler gjelder for databeskyttelse for SOLVIT?

Se også ansvarserklæringen som dekker Europakommisjonens nettsteder.

Hvilke opplysninger blir behandlet når du sender inn et problem til SOLVIT?

Fullt navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, statsborgerskap og eventuelle andre personopplysninger som finnes i henvendelsen.

Eventuelle dokumenter som underbygger saken, blir også lagt på saken din i SOLVIT-databasen.

Hvem har tilgang til dine opplysninger og hva kan de brukes til?

 1. De to SOLVIT-sentrene og den ansvarlige myndigheten involvert i saken din - men kun de opplysningene som er nødvendig for å svare på henvendelsen og/eller sørge for en løsning på din sak.
 2. Ansatte i Europakommisjonen og EFTAs overvåkingorgan for å:
  • unngå dobbeltbehandling av samme problem innsendt til Europakommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan via andre prosedyrer
  • tilby uformell juridisk rådgivning på forespørsel fra SOLVIT-sentrene som er involvert i en sak
  • vurdere mulig oppfølging etter at saken er avsluttet
  • løse tekniske problemer med SOLVIT-databasen
  • hjelpe deg videre med saken hvis SOLVIT ikke finner en løsning (kun hvis du godtar dette).
 3. Andre hjelpetjenester for EU – hvis SOLVIT overfører saken din (kun med din godkjennelse) og dine opplysninger til en annen, mer egnet tjeneste (Your Europe Advice eller Europe Direct Contact Centre).
 4. SOLVITs partnerorgaisasjon som har sendt inn saken på din vegne (dersom dette er relevant).

Kan du nekte tilgang til dine opplysninger?

I de fleste tilfeller trenger SOLVIT saksopplysningene dine, inkludert personopplysninger som for eksempel kontaktinformasjon, for å svare på henvendelsen din.

Du kan be om at hjemmesenteret som mottar saken din, ikke gir opplysningene dine videre til det hovedansvarlige senteret som er ansvarlig for å finne en løsning (inkludert de aktuelle myndighetene). Men i mange tilfeller vil dette gjøre at det hovedansvarlige senteret ikke kan undersøke saken, og at de derfor avviser den. Hvis det skjer vil hjemmesenteret gi deg beskjed.

Hvor lenge blir opplysningene dine lagret?

 • I 18 måneder etter at saken er avsluttet – de vil være synlige i SOLVIT-databasen, men de vil være underlagt tilgangsrestriksjonene forklart under «Hvem har tilgang til dine opplysninger og hva kan de brukes til?» og «Kan du nekte tilgang til opplysningene dine?»
 • I 18 måneder etter det vil opplysningene være sperret (utilgjengelige). Det er kun mulig å få tilgang til dem hvis det gjøres en berettiget forespørsel for bestemte formål (f.eks. bevis på en utveksling).
 • 3 år etter at saken er avsluttet – alle personopplysninger vil bli slettet automatisk.

Sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang

Det er forskjellige tilgangsnivåer i SOLVIT-databasen. Hvert nivå er sikret av en bruker-ID, et passord og en digital kode som ligner på den typen som brukes i nettbank.

Ekstern kommunikasjon med databasen er også beskyttet av https, en dedikert, sikker internett-protokoll.

Programmet gir kun tilgang til personopplysninger til partene som er referert til i «Hvem har tilgang til dine opplysninger og hva kan de brukes til?».

Tilgang til dine opplysninger

Du har ingen direkte tilgang til opplysningene dine i SOLVIT-databasen. Hvis du vil vite hvilke opplysninger som er eller har vært under behandling, eller ønsker å endre eller slette slike opplysninger, ta kontakt med oss.

Du kan også be hjemmesenteret i saken din om en oversikt over alle opplysningene, og be dem rette eller slette feilaktige opplysninger. Dette gjøres så raskt som mulig, og ikke mer enn 30 dager etter mottatt forespørsel.

SOLVIT-postboksen

Du kan sende oss eventuelle spørsmål du har angående SOLVIT. Den avdelingen i Europakommisjonen som driver SOLVIT vil kun bruke opplysningene i den grad det er nødvendig for å kunne svare deg.

For å kunne svare, kan det være at denne avdelingen må videresende meldingen din til en annen avdeling i Europakommisjonen. Dette vil du i tilfelle få beskjed om på e-post.

Vi kommer ikke til å videresende henvendelsen til noen utenfor Europakommisjonen. Hvis den beste løsningen på henvendelsen er å ta kontakt med en tredjepart, kommer vi til å råde deg til å gjøre dette selv.

Vi oppbevarer kun henvendelsen din og tilknyttede data så lenge som nødvendig for å svare og ta oss av (eventuell) oppfølging etter det første svaret.

Kontaktinformasjon for datakontrollør

SOLVIT Team Leader
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Service Center – Unit B.5
European Commission
1049 Brussel
BELGIA

E-post: solvit@ec.europa.eu.

Ikke bruk denne e-postadressen for å sende henvendelser til SOLVIT. Bruk i stedet klageskjemaet på nett.