Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal Hivatalos EU-webhely

Ez az oldal az alábbi nyelveken érhető el:

Adatvédelmi nyilatkozat

Mi a SOLVIT?

A SOLVIT munkatársai arra törekednek, hogy – informális keretek között – gyorsan segítsenek megoldást találni azokra a problémákra, amelyekkel a polgárok és a vállalkozások akkor szembesülnek, ha az őket megillető uniós jogokat nem ismerik el egy másik uniós ország hatóságai.

A hálózatot nemzeti központok alkotják, amelyek az uniós tagországokban, valamint Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában működnek.

A SOLVIT által kezelt ügyekkel minden esetben két SOLVIT-központ foglalkozik:

 • az ún. hazai központ, mely abban az országban fejti ki tevékenységét, amelyhez a panaszost a legszorosabb szálak fűzik (az illető ennek az országnak az állampolgára, itt van a lakóhelye, vagy itt telepedett le), valamint
 • az ún. illetékes központ, mely abban az országban található, ahol a vélelmezett jogsértés történt.
   

Mely jogszabályok vonatkoznak a SOLVIT által kezelt adatok védelmére?

 • Az IMI-rendelet – a SOLVIT ugyanis a belső piaci információs rendszer, az IMI segítségével látja el feladatát.
 • Az (EU) 2016/679 rendelet – ez a jogszabály rögzíti, hogyan kell a nemzeti SOLVIT-központoknak kezelniük a személyes adatokat.
 • A (EU) 2018/1725 rendelet – ez a jogszabály rögzíti, hogyan kell az Európai Bizottságnak kezelnie a személyes adatokat..
 • Nemzeti adatvédelmi jogszabályok: az egyes tagállamok jogszabályai rögzítik, hogyan kell annak a nemzeti SOLVIT-központnak kezelnie a személyes adatokat, amellyel Ön felvette a kapcsolatot.

Lásd még az Európai Bizottság által működtetett webhelyekre vonatkozó fontos jogi nyilatkozatot.

Milyen személyes adatokat dolgoz fel a SOLVIT, amikor Ön a hálózathoz fordul panaszával?

Az Ön teljes nevét, teljes címét, e-mail címét, telefonszámát, állampolgárságát, és az Ön által beküldött megkeresésben feltüntetett minden más személyes adatot.

Ha rendelkezésre állnak olyan dokumentumok, amelyek alátámasztják a panaszában megfogalmazott állításokat, akkor a SOLVIT-alkalmazás révén ezek is bekerülnek az Ön aktájába.

Ki és milyen célból férhet hozzá az Ön adataihoz?

 1. Az Ön ügyével foglalkozó két SOLVIT-központ és az illetékes hatóság – de csak olyan mértékben, ahogy azt a válaszadás, illetve az eset megoldása szükségessé teszi.
 2. Az Európai Bizottság munkatársai abból a célból, hogy:
  • ugyanazzal az üggyel ne foglalkozzon egymással párhuzamosan egy másik szervezeti egység is abban az esetben, ha Ön más úton is segítséget kér az Európai Bizottságtól;
  • a hozzájuk forduló SOLVIT-központok kérésére nem hivatalos jogi tanácsot adjanak a kérdésben;
  • döntsenek a lezárt ügyekkel kapcsolatban meghozandó esetleges további intézkedésekről;
  • megoldják a SOLVIT-alkalmazás működését zavaró technikai problémákat;
  • (az Ön beleegyezésével) mérlegeljék, mit lehetne még tenni, ha a SOLVIT nem tud megoldással szolgálni az ügyben.
 3. Az Európai Unió egyéb segítségnyújtó szolgálatai – ha a SOLVIT (az Ön hozzájárulásával) az ügyet egy másik, a kérdés megoldására alkalmasabb szolgálat (pl. az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat vagy a Europe Direct Ügyfélszolgálati Központ) munkatársaihoz utalja, megküldve nekik az üggyel kapcsolatos adatokat.
 4. Az a SOLVIT-partnerszervezet, amely az Ön nevében benyújtotta az ügyet (adott esetben).

Megtilthatja-e Ön a személyes adataihoz való hozzáférést?

Az esetek túlnyomó többségében a SOLVIT-nak részletekbe menően képet kell alkotnia az ügyről annak érdekében, hogy megoldást tudjon találni a helyzetre. Ez azt jelenti, hogy az Ön személyes adataira, így pl. elérhetőségére is szüksége van.

Ön kérheti, hogy a hazai központ, amelyhez ügyével fordult, ne hozza az Ön személyes adatait annak a központnak – az illetékes központnak – a tudomására, amely (az illetékes hatóságokkal közösen) megoldást hivatott találni a problémára. Ebben az esetben azonban az illetékes központ nagy eséllyel nem fogja tudni kivizsgálni az esetet, és úgy dönthet, hogy nem foglalkozik az üggyel. A hazai központ tájékoztatni fogja Önt arról, ha ez a helyzet áll elő.

Mennyi ideig tárolja a rendszer az Ön személyes adatait?

 • Az ügy lezárásától számítva 18 hónapig a személyes adatok láthatóak lesznek a SOLVIT-alkalmazásban, de kizárólag azoknak a hozzáférési korlátozásoknak a függvényében, amelyeket a „Ki és milyen célból férhet hozzá az Ön adataihoz?” és a „Megtilthatja-e Ön a személyes adataihoz való hozzáférést?” szakaszban ismertettünk.
 • Az ezt követő 18 hónap során az adatokhoz már nem lehet hozzáférni. Ezalól kizárólag azok az esetek képeznek kivételt, amikor meghatározott célból (pl. az információcsere végbementének igazolása céljából) indokoltan kér valaki hozzáférést az adatokhoz.
 • 3 évvel az ügy lezárását követően az Ön összes személyes adatát töröljük a rendszerből.

A jogosulatlan hozzáférés megakadályozását szolgáló biztonsági intézkedések

A SOLVIT-alkalmazáshoz való hozzáférésnek több szintje létezik. A hozzáférés biztonságát mindegyik esetben felhasználói azonosító, jelszó, valamint – az online bankügyletekhez hasonlóan – digitális kód garantálja.

A külső hozzáférést külön erre a célra szolgáló, biztonságos HTTPS-internetprotokoll is védi.

Az alkalmazás adatállományához kizárólag a „Ki és milyen célból férhet hozzá az Ön adataihoz?” című szakaszban említett felek férhetnek hozzá.

Hozzáférés az Ön adataihoz

Ön nem tud közvetlenül hozzáférni a SOLVIT által tárolt személyes adataihoz. Ha szeretné tudni, mely adatait dolgozza vagy dolgozta fel a SOLVIT, vagy ha módosíttatni, illetve töröltetni kívánja azokat, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Az ügyében eljáró hazai központhoz is fordulhat. A hazai központ az Ön kérésére kimutatást tud küldeni az Ön összes olyan személyes adatáról, mely szerepel a rendszerben, és javítani, illetve törölni is tudja azokat. A központ munkatársai a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 nappal az Ön megkeresésének beérkeztét követően eleget tesznek kérésének.

SOLVIT-postafiók

Ön bármilyen, SOLVIT-tal kapcsolatos kérdéssel megkereshet bennünket e-mailben. Az Európai Bizottság SOLVIT-ot működtető szervezeti egysége az Ön személyes adatait csakis a válaszadáshoz szükséges mértékben dolgozza fel.

Ahhoz, hogy kérdésére választ tudjon adni, elképzelhető, hogy az említett egységnek az Európai Bizottságon belül továbbítania kell az Ön üzenetét egy másik szervezeti egységnek. Erről Ön minden esetben e-mail értesítést kap.

Európai Bizottságon kívüli feleknek nem továbbítjuk az Öntől kapott e-mailt. Ha úgy ítéljük meg, hogy ügyével kapcsolatban a legcélszerűbb külső félhez fordulnia, tanácsolni fogjuk, hogy saját maga tegye meg a szükséges lépéseket.

Az Ön megkeresését és az azzal kapcsolatos adatokat csak addig tároljuk, amíg ezt a válaszadás és a válaszadás után esetlegesen szükségessé váló intézkedések megtétele megköveteli.

Az adatkezelő elérhetőségi adatai

SOLVIT-egységvezető
Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság (GROW)
Egységes piaci ügyfélszolgálat (B.5-es egység)
Európai Bizottság
1049 Brüsszel
BELGIUM

E-mail cím: solvit@ec.europa.eu.

Kérjük, hogy ezen az e-mail címen ne kérjenek segítséget ügyükben a SOLVIT-tól – a panaszok benyújtására az online panaszbejelentő űrlap szolgál.