Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal Hivatalos EU-webhely

Ez az oldal az alábbi nyelveken érhető el:

SOLVIT

Megoldás az uniós polgárok jogérvényesítési nehézségeire

Hogyan működik a SOLVIT?

Az Ön esetét két SOLVIT-központ kezeli:

  • egyrészt az Ön országában működő SOLVIT-központ: a hazai központ,
  • másrészt annak az országnak a SOLVIT-központja, ahol a probléma felmerült: az illetékes központ.

Miután Ön jelzi a SOLVIT-nak a problémát, a hazai SOLVIT-központ:

  • egy héten belül kapcsolatba lép Önnel, és szükség esetén további tájékoztatást kér az ügyben;
  • ellenőrzi, hogy az eset a SOLVIT hatáskörébe tartozik-e;
  • előkészíti az ügyet, majd továbbitja az aktát az illetékes SOLVIT-központnak.

A hazai SOLVIT-központ rendszeresen tájékoztatja Önt az ügy fejleményeiről. Ön is bármikor kapcsolatba léphet a központtal, és felvilágosítást kérhet arról, hogy áll az ügye.

Az illetékes SOLVIT-központ, miután a hazai SOLVIT-központ továbbította neki az ügyet:

  • egy héten belül visszajelez, hogy átveszi-e az ügyet vagy sem;
  • megkísérel megoldást találni a problémára az illetékes hatósággal együtt.

A probléma megoldására kitűzött határidő 10 hét attól a naptól számítva, amikor az illetékes SOLVIT-központ átveszi az ügyet.