Cesta

Jak SOLVIT funguje

Váš případ budou řešit dvě centra SOLVIT:

 • místní centrum SOLVIT ve vaší zemi – tzv. domácí centrum
 • a centrum SOLVIT v zemi, kde vznikl problém
     – tzv. řídící centrum.

 

Jakmile případ síti SOLVIT postoupíte, domácí centrum:

 • vás do 1 týdne kontaktuje a v případě potřeby vás požádá o dodatečné informace
 • zjistí, zda váš problém spadá do oblasti působnosti sítě SOLVIT či nikoli
 • případ zpracuje a zašle ho řídícímu centru SOLVIT.

Průběžně vás pak bude informovat o pokroku, kterého bylo ve vyřizování případu dosaženo. V případě potřeby je můžete kdykoli kontaktovat, například pokud potřebujete zjistit, v jakém stádiu se váš případ nachází.

 

Jakmile řídící centrum obdrží váš případ od domácího centra SOLVIT:

 • zašle do jednoho týdne vyjádření, zda se bude vaším případem zabývat či nikoli
 • bude se snažit nalézt řešení vašeho problému spolu
     s příslušným orgánem.

Lhůta pro vyřešení případu je 10 týdnů od chvíle, kdy váš případ přijalo řídící centrum SOLVIT.