Официален уебсайт на Европейския съюз Официален уебсайт на ЕС

Тази страница е достъпна на следните езици:

СОЛВИТ

Решения на проблеми с правата ви на граждани на ЕС

Как работи СОЛВИТ

Вашият случай ще бъде обработен от 2 центъра на СОЛВИТ:

  • центъра на СОЛВИТ във вашата страна и
  • центъра в страната, в която е възникнал проблемът – водещия център.

След като съобщите за проблема си на СОЛВИТ, центърът във вашата страна:

  • ще се свърже с вас до 1 седмица и, ако е необходимо, ще ви помоли за допълнителна информация
  • ще провери дали проблемът ви е от компетенцията на СОЛВИТ
  • ще подготви случая и ще го изпрати на водещия център.

Ще бъдете редовно информиран за напредъка на вашия случай от центъра във вашата страна. Не се колебайте да се свържете с него, ако искате да проверите как се развива случаят.

Когато получи случая от център във вашата страна, водещият център:

  • ще потвърди до 1 седмица дали приема вашия случай
  • ще се опита да намери решение на проблема заедно с отговорния орган.

Целевият срок за разрешаване на проблеми е 10 седмици от поемането на случая от водещия СОЛВИТ център.