Suíomh gréasáin oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh Suíomh gréasáin oifigiúil de chuid an Aontais

Tá an leathanach seo ar fáil sna teangacha seo a leanas:

SOLVIT

Réitigh ar fhadhbanna a bhaineann le do chearta AE

Mar a oibríonn SOLVIT

Beidh do chás á láimhseáil ag 2 ionad SOLVIT:

  • d’ionad SOLVIT áitiúil – an t-ionad baile
  • ionad SOLVIT sa tír inar tharla an fhadhb – an príomhionad.

Chomh luath agus a chuireann tú d’fhadhb faoi bhráid SOLVIT, déanfaidh an t-ionad baile an méid seo a leanas:

  • rachaidh sé i dteagmhái leat laistigh de 1 sheachtain agus, más gá, iarrfaidh sé tuilleadh eolais ort
  • seiceálfaidh sé cé acu a thagann nó nach dtagann d’fhadhb faoi chúram SOLVIT
  • ullmhóidh sé an cás agus cuirfidh sé ar aghaidh é chuig príomhionad SOLVIT.

Cuirfidh ionad baile SOLVIT ar an eolas thú go rialta faoi dhul chun cinn do cháis. Ná bíodh leisce ort dul i dteagmháil leo má tá tuairisc chun dáta ag teastáil uait ar dhul chun cinn do cháis.

Nuair a gheobhaidh príomhionad SOLVIT do chás ó ionad baile SOLVIT, déanfaidh sé:

  • a dheimhniú laistigh de sheachtain amháin go bhfuil nó nach bhfuil siad chun an cás a ghlacadh
  • féachaint réiteach a fháil ar d’fhadhb in éineacht leis an údarás freagrach.

Is é an spriocdháta inmhianaithe chun fadhbanna a réiteach 10 seachtaine ón uair a ghlacann príomhionad SOLVIT do chás.