En av Europeiska unionens officiella webbplatser En officiell EU-webbplats

Sidan finns på följande språk:

SOLVIT

Vi löser problem med dina EU‑rättigheter

Så arbetar Solvit

Ditt ärende kommer att handläggas av två Solvitkontor:

  • ditt lokala Solvitkontor
  • Solvitkontoret i det land där du fick problem – det huvudansvariga kontoret.

När du har skickat in ditt problem till Solvit kommer det lokala kontoret att

  • kontakta dig inom en vecka och vid behov be dig om mer information
  • kontrollera om Solvit verkligen kan hjälpa dig
  • förbereda ärendet och skicka det till det huvudansvariga Solvitkontoret.

Du blir regelbundet underrättad om arbetet med ditt ärende. Du får gärna kontakta Solvitkontoret om du vill veta mer.

När det huvudansvariga kontoret tar emot ärendet från ditt lokala kontor ska det

  • meddela om det kan handlägga ditt ärende (inom en vecka)
  • försöka lösa problemet tillsammans med den ansvariga myndigheten.

Målet är att lösa problemet inom tio veckor efter att det huvudansvariga Solvitkontoret tagit emot ditt ärende.