Vad är kakor?

En kaka är en liten textfil som lagras på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker en webbplats.

  • Förstapartskakor sätts av den webbplats som du är inne på. Endast den webbplatsen kan läsa dessa kakor. Om webbplatsen använder externa tjänster kan dessa ha egna kakor. Sådana kakor kallas tredjepartskakor.
  • Kakor kallas beständiga om de inte raderas från din dator när du stänger webbläsaren – i motsats till sessionskakor som raderas automatiskt.

Varje gång du går in på kommissionens webbplatser uppmanas du att antingen acceptera eller stänga av kakor.

Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn och språk) under en viss tid.

Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna medan du är inne på webbplatsens olika sidor.

Kakorna kan också användas för att samla anonym besöksstatistik om vilken information som söks.

Hur använder vi kakor?

Våra webbplatser använder främst förstapartskakor, dvs. kakor som bara sätts och kontrolleras av kommissionen och inte av någon extern organisation.

En del av våra sidor kan du dock bara se om du accepterar kakor från externa organisationer.  

Vi använder tre olika typer av förstapartskakor för att

  • spara dina inställningar
  • få webbplatsen att fungera
  • samla in analysdata (besöksstatistik).

Kakor med dina inställningar

De här kakorna sätter vi själva och vi är de enda som kan läsa dem. De hjälper webbplatsen att komma ihåg

  • om du har accepterat webbplatsens kakor (eller om du har stängt av dem)
  • om du redan har svarat på vår popup-enkät där vi undrar om du hittade det du sökte (så att du inte blir tillfrågad igen)
Namn Användning Syfte Typ och varaktighet
eu_cookie_consent Inställningar för kakor Sparar dina inställningar för kakor (så att du inte blir tillfrågad igen) Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
Ecsi, Eurostat-SearchFeedback Enkät Registrerar om du har svarat på vår popup-enkät (så att du inte blir tillfrågad igen) Beständig förstapartskaka som raderas efter en månad
cck3 Inställningar för kakor Sparar dina inställningar för tredjepartskakor (så att du inte blir tillfrågad igen) Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
cck1 Inställningar för kakor Sparar dina inställningar för kakor (så att du inte blir tillfrågad igen) Beständig förstapartskaka som raderas efter sex månader
clima_survey Klimatåtgärder Registrerar om du har svarat på vår popup-enkät (så att du inte blir tillfrågad igen) Beständig förstapartskaka som raderas en dag efter att du stängt enkäten
Raderas efter ett år om du svarar eller meddelar att du inte vill svara på enkäten
econt_font_size DEVCO companion Sparar dina inställningar för webbsidans typsnittsstorlek, som du väljer i en särskild meny Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
econt_resizable_width DEVCO companion Kommer ihåg sidomenyns bredd Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
econt_font_size Praktisk handledning (PRAG) Sparar dina inställningar för webbsidans typsnittsstorlek, som du väljer i en särskild meny Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
econt_resizable_width Praktisk handledning (PRAG) Kommer ihåg sidomenyns bredd Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
escoLanguage Esco-portalen Sparar dina språkinställningar Förstapartskaka som raderas efter en vecka
cookie-agreed Talarkivet Sparar dina inställningar för kakor (så att du inte blir tillfrågad igen) Beständig förstapartskaka som raderas efter 100 dagar
confluence.sidebar.width

Extranät-wikier

Offentliga wikier
Kommer ihåg sidomenyns bredd Lokal lagring, beständig kaka
dashboard.route.last

Extranät-wikier

Offentliga wikier
Kommer ihåg dina inställningar för information som visas på din startsida Lokal lagring, beständig kaka
tracesLanguage Traces NT-systemet Sparar dina språkinställningar Beständig förstapartskaka som raderas efter 30 dagar
announcementTooltipIds Traces NT-systemet Registrerar om du har läst och stängt av popup-meddelanden (så att du inte blir tillfrågad igen) Beständig förstapartskaka som raderas efter 365 dagar
debug-mode Traces NT-systemet För undersökningar av tekniska problem Beständig förstapartskaka som raderas efter 365 dagar

Funktionskakor

En del kakor måste vi sätta för att webbplatsen ska fungera. Sådana kakor kan du inte välja bort. Det här gäller bland annat

  • autentiseringskakor
  • tekniska kakor som vissa it-system behöver.

Autentiseringskakor

De här kakorna sparas när du loggar in på någon av våra webbplatser med hjälp av kommissionens autentiseringstjänst (EU Login). I samband med inloggningen måste du godkänna vår personuppgiftspolicy.

Namn Användning Syfte Typ och varaktighet
MyECASDomain Användaruppgifter Kommer ihåg din domän Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
__Secure_CASTGC Användaruppgifter Identifierar din session Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
__Secure_ECAS_SESSIONID Användaruppgifter Identifierar den aktuella autentiseringssessionen Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
ECAS_PREFS Användaruppgifter

Kommer ihåg dina autentiseringsinställningar:

Användarnamn, godkännande av kakor, kontrast, godkännande av personuppgiftspolicy, läsning av kontouppgifter efter inloggning och vald inloggningsmetod
Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
CASPRIVACY

Eures – den europeiska jobbportalen

Autentiseringsuppgifter för Eures Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
CASTGC

Eures – den europeiska jobbportalen

Autentiseringsuppgifter för Eures Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
EURES_CAS_LOGGED_IN

Eures – den europeiska jobbportalen

Autentiseringsuppgifter för Eures Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
AUTH Plattformen för livsmedelssystem Används för att växla mellan livsmedelssystemens program och autentisera användare Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
SECTOR Plattformen för livsmedelssystem Används för att växla mellan livsmedelssystemens program och autentisera användare Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
CFCASCOUNTPPPADMIN Plattformen för offentlig-privata partnerskap Begränsar antalet misslyckade inloggningsförsök Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
ecasST Gemensamt godkännandeförfarande på plattformen för livsmedelssystem Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
ecasUser Gemensamt godkännandeförfarande på plattformen för livsmedelssystem Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
userRoles Gemensamt godkännandeförfarande på plattformen för livsmedelssystem Sparar din användarroll Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
CFCASCOUNTADNS ADNS-plattform Begränsar antalet misslyckade inloggningsförsök Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
_WL_AUTHCOOKIE_TNTSESSIONID Weblogic-plattform Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
_WL_AUTHCOOKIE_JSESSIONID Weblogic-plattform Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
UserProfileRasff Weblogic-plattform Sparar din användarprofil Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
_WL_AUTHCOOKIE_SAAASIISession Weblogic-plattform Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren

moviedb_session

Kreativa Europas mediedatabas Ser till att din session är säker Beständig förstapartskaka som raderas efter 2 timmar

CASAuth

Kreativa Europas mediedatabas

Ser till att din session är säker

Beständig förstapartskaka som raderas efter 2 timmar
GIS_s-regio-gis3-p.net1.cec.eu.intP_SESSIONID Regionalpolitik Autentiserar dig så att du kan använda en tjänst Sessions-id/så länge webbläsarsessionen varar
GIS_s-regio-gis4-p.net1.cec.eu.intP_SESSIONID Regionalpolitik Autentiserar dig så att du kan använda en tjänst Sessions-id/så länge webbläsarsessionen varar
GIS_s-regio-gis3-a.net1.cec.eu.intP_SESSIONID Regionalpolitik Autentiserar dig så att du kan använda en tjänst Sessions-id/så länge webbläsarsessionen varar
_socrata_session_id Regionalpolitik, portal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonder Ser till att din session är säker Slumpmässigt och unikt värde som sparas i början av sessionen för att känna igen en och samma persons olika besök under tiden som personen är inloggad. Sessionen kan vara i sex timmar (standardvärde) eller 15 minuter (inställning per domän).
_core_session_id Portal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonder Ser till att din session är säker Slumpmässigt och unikt värde som sparas i början av sessionen för att känna igen en och samma persons olika besök under tiden som personen är inloggad. Sessionen kan vara i sex timmar (standardvärde) eller 15 minuter (inställning per domän).
_storyteller_session Portal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonder Ser till att din session är säker Slumpmässigt och unikt värde som sparas i början av sessionen för att känna igen en och samma persons olika besök under tiden som personen är inloggad. Sessionen kan vara i sex timmar (standardvärde) eller 15 minuter (inställning per domän).
logged_in Portal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonder Innehåller en indikator som visar om användaren i den aktuella sessionen har loggat in. Anger ett sant/falskt-värde. Sessionen kan vara i sex timmar (standardvärde) eller 15 minuter (inställning per domän).
connect.sid Plattform för datainsamling (GD Sante) Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
connect.sid.sdi-code-linker Länkning av kod för datakompatibilitet (GD Sante) Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren

Namnen på kakorna kan komma att ändras av tekniska skäl (bland annat __Secure-CASTGC och __Secure-ECAS_SESSIONID).

 

Tekniska kakor

Namn Användning Syfte Typ och varaktighet
has_js Innehållshantering (Drupal-programvara med öppen källkod)

Kontrollerar om Javascript är aktiverat i din webbläsare

så att våra webbplatser fungerar på bästa sätt
Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
JSESSIONID / CFID / CFTOKEN Java/Coldfusion Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
Ecsi, Eurostat-SearchFeedback Enkät Registrerar om du har svarat på vår popup-enkät (så att du inte blir tillfrågad igen)

Beständig förstapartskaka som raderas efter en månad

theoplayer-session-id Den audiovisuella tjänstens videospelare Aktiverar videospelarens eget analysverktyg (används för närvarande inte) Lokal lagringsnyckel, beständig kaka
theoplayer-stored-network-info Den audiovisuella tjänstens videospelare Aktiverar videospelarens bandbreddsuppskattning för att bestämma bästa möjliga initiala bandbredd och förbättra videouppspelningen

Lokal lagringsnyckel, beständig kaka

EURES_CAS_SESSIONID

Eures – den europeiska jobbportalen

Autentiseringsuppgifter för Eures Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
cck1atlassian-analytics.confluence.lock Offentliga wikier Avaktiverar Confluence analytics

Lokal lagringsnyckel, beständig kaka

confluence.sidebar.width Offentliga wikier Kommer ihåg sidomenyns bredd

Lokal lagringsnyckel, beständig kaka

browser-metrics-journey Offentliga wikier Mäter funktioners prestanda, men är inaktiverad – inga data loggas Sessionslagringsnyckel, raderas efter 60 minuter
X-Qlik-Session QlickSense Öppnar och underhåller en användarsession med X-Qlik Förstaparts sessionskaka som raderas när du varit inaktiv i 30 minuter
wtEtrans. Följt av målspråk och tidsangivelse eTranslation Sparar din begärda översättning av en sida så att du inte behöver vänta om du skickar sidan för översättning igen Lokal lagringsnyckel, beständig kaka
ApplicationGatewayAffinity Portalen för jordbruksdata Används av Gateway-server för Azure Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
ApplicationGatewayAffinityCORS Portalen för jordbruksdata Används av Gateway-server för Azure Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
EIPP_SESSION_ID Portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå (EIPP) Användarsession – inga andra uppgifter sparas Förstaparts sessionskaka som raderas efter tio minuters inaktivitet
Vanilla / Vanilla-Vv / Vanilla-sid / Vanilla-tk Escoforumet Sparar inloggningsuppgifter och åtgärder i Escoforumet Förstapartskakor med olika varaktigheter: Vanilla – en månad, Vv – en dag och sid/tk – sessionskaka
EURES_XXX_SESSION_ID Eures – den europeiska jobbportalen Sessionsuppgifter för Eures Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
connect.sid Node.js-programserver med Expres Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
PHPSESSID PHP-plattform Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
CGISESSID Perl/Apache-plattform Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
userSaasData Tjänst för användarauktorisering Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
applicationMode Gemensamt godkännandeförfarande på plattformen för livsmedelssystem Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
X-CSRF-TOKEN Gemensamt godkännandeförfarande på plattformen för livsmedelssystem Används för att förhindra attacker mellan webbplatser Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
DPORead Gemensamt godkännandeförfarande på plattformen för livsmedelssystem Bekräftar att användaren har läst meddelandet om skydd av personuppgifter Beständig förstapartskaka som raderas efter ett år
TNTSESSIONID Spårar plattformen för ny teknik Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
SAASIISession Tjänst för användarauktorisering Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
SSESSxxxx SCICnet, kunskapscentrumet för tolkning, talarkivet Sessionsidentifierare som används av Drupal-webbplatser Sessionskaka – förfaller när sessionen förstörs
kci_stick_to_https Kunskapscentrumet för tolkning Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
XSRF-TOKEN

Kreativa Europas mediedatabas, nyhetsrummet

Ser till att din session är säker Beständig förstapartskaka som raderas efter 2 timmar
socrata-csrf-token Regionalpolitik, portal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonder Ser till att din session är säker Slumpmässigt och unikt värde som sparas i början av sessionen för att känna igen en och samma persons olika besök under tiden som personen är inloggad. Sessionen kan vara i sex timmar (standardvärde) eller 15 minuter (inställning per domän).
maintenance_ack Portal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonder Innehåller en indikator som visar om användaren i den aktuella sessionen har avvisat ett underhållsmeddelande. Anger ett sant/falskt-värde. Sessionen kan vara i sex timmar (standardvärde) eller 15 minuter (inställning per domän).
renderTrackingId_# Portal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonder Innehåller ett godtyckligt heltalsvärde som visar om den asynkrona sidåtergivningen för en ögonblicksbild av sidan är klar. Godtyckligt heltalsvärde/1 timme.
socrata_site_chrome_preview Portal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonder Tillfällig flagga så att man kan förhandsgranska hur en sida ser ut. Anger ett sant/falskt-värde/tillfällig.
hide-clp-manager Portal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonder Registrerar användarinställning om att avvisa länken till kataloglandningssidans hanterare. Anger ett sant/falskt-värde. Sessionen kan vara i sex timmar (standardvärde) eller 15 minuter (inställning per domän).
browser_ack Portal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonder Registrerar användarinställning om att avvisa vissa plattformsmeddelanden, t.ex. om underhållsperiod. Anger ett sant/falskt-värde. Sessionen kan vara i sex timmar (standardvärde) eller 15 minuter (inställning per domän).
socrata-login-modal-accepted Portal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonder Registrerar att användaren godtar ett frivilligt användarmeddelande före inloggningen, som vissa kunddomäner behöver. Anger ett sant/falskt-värde. Sessionen kan vara i sex timmar (standardvärde) eller 15 minuter (inställning per domän).
js_flash Portal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonder Sparar tillfälliga användarriktade meddelanden efter behov. Json-värde/tillfällig.
atlassian-analytics.confluence.lock

Extranät-wikier

Offentliga wikier
Används bara för att lagra statistik om användning av Confluence Lokal lagring, beständig kaka
atst.healthcheck.sensors.page-protocols

Extranät-wikier

Offentliga wikier
Avaktiverar Confluence analytics Lokal lagring, beständig kaka
confluence.sidebar.width

Extranät-wikier

Offentliga wikier
Kommer ihåg sidomenyns bredd Lokal lagring, beständig kaka
dashboard.route.last

Extranät-wikier

Offentliga wikier
Kommer ihåg dina inställningar för information som visas på din startsida Lokal lagring, beständig kaka
browser-metrics-journey

Extranät-wikier

Offentliga wikier
Mäter funktioners prestanda, men är inaktiverad – inga data loggas Sessionslagringsnyckel, raderas efter 60 minuter
MDR-EUDAMED-APP

Eudamed – databas för medicintekniska produkter

Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
newsroom_session Nyhetsrummet, PHP Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
newsroom_session2 Nyhetsrummet, PHP – lastbalansering Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
connect.sid.sdi-ddym SDI Data Dictionary Maker Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
ETX_JSID Trusted Exchange Platform Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren

 

Analyskakor

De här kakorna använder vi bara internt för att se hur vi kan förbättra våra webbplatser.

Vi samlar bara in anonyma uppgifter om hur du använder webbplatsen. De kan inte användas för att identifiera dig som person.

Uppgifterna delas inte med utomstående och används inte i andra syften. Den anonyma besöksstatistiken kan komma att delas med underleverantörer som arbetar med kommunikationsprojekt på uppdrag av kommissionen.

Du kan stänga av den här typen av kakor – antingen i rutan för kakor på den första sida du kommer in på eller på webbplatsen Europa Analytics.

Namn Användning Syfte Typ och varaktighet
_pk_id# Besöksstatistik (Matomo-programvara med öppen källkod) Räknar webbplatsbesök (anonymt – inga personuppgifter samlas in) Beständig förstapartskaka som raderas efter 13 månader
_pk_ses# Besöksstatistik (Matomo-programvara med öppen källkod)

Identifierar vilka sidor du besöker medan du är inne på webbplatsen

(anonymt – inga personuppgifter samlas in)
Beständig förstapartskaka som raderas efter 30 minuter

Tredjepartskakor

Några av våra sidor visar innehåll från externa leverantörer, t.ex. Youtube, Facebook och Twitter.

För att se dessa leverantörers innehåll måste du först godkänna deras särskilda villkor för bland annat kakor, som vi inte har någon kontroll över.

Om du inte vill se de externa leverantörernas innehåll sätts heller inga tredjepartskakor på din dator.

Externa leverantörer på kommissionens webbplatser

Youtube
Internet Archive
Google Maps
Twitter
TV1
Vimeo
Microsoft
Facebook
Google
LinkedIn
Livestream
SoundCloud
Europaparlamentet

Dessa externa tjänster ligger utanför kommissionens kontroll. Leverantörerna kan när som helst ändra sina användarvillkor, syftet med sina kakor, användningen av kakor osv.

Hur du kan kontrollera kakor

Ta bort kakor från din dator

Du kan radera alla kakor som redan finns på din dator genom att rensa webbläsarhistoriken i din webbläsare. På så sätt tar du bort kakorna från alla webbplatser som du besökt.

Tänk på att du eventuellt förlorar vissa sparade uppgifter (t.ex. inloggningsuppgifter och webbplatsinställningar).

Kontrollera webbplatsens kakor

Välj inställningar för kakor och skydd av personuppgifter i din webbläsare för att detaljstyra webbplatsens användning av kakor.

Blockera kakor

I de flesta webbläsare kan du ställa in att du inte vill ha några kakor alls på din dator. Eventuellt måste du ändra inställningarna varje gång du går in på en webbplats eller webbsida. Om du blockerar kakor är det möjligt att en del tjänster och funktioner inte stöds längre (t.ex. inloggning med sparade uppgifter).

Kontrollera analyskakor

Du kan göra inställningar för analyskakor på Europa Analytics webbplats.