Vad är kakor?

En kaka är en liten textfil som lagras på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen.

  • Förstapartskakor sätts av den webbplats som du är inne på. Endast den webbplatsen kan läsa dessa kakor. Om webbplatsen använder externa tjänster kan dessa ha egna kakor. Sådana kakor kallas tredjepartskakor.
  • Kakor kallas varaktiga om de inte raderas från din dator när du stänger webbläsaren – i motsats till sessionskakor som raderas automatiskt.

Varje gång du går in på kommissionens webbplatser uppmanas du att antingen acceptera eller stänga av kakor.

Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn och språk) under en viss tid.

Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna medan du är inne på webbplatsens olika sidor.

Kakorna kan också användas för att samla anonym besöksstatistik om vilken information som söks.

Hur använder vi kakor?

Våra webbplatser använder främst förstapartskakor, dvs. kakor som bara sätts och kontrolleras av kommissionen och inte av någon extern organisation.

En del av våra sidor kan du dock bara se om du accepterar kakor från externa organisationer.

Vi använder tre olika typer av förstapartskakor för att

  • spara dina inställningar
  • få webbplatsen att fungera
  • samla in analysdata (besöksstatistik).

Kakor med dina inställningar

De här kakorna sätter vi själva och vi är de enda som kan läsa dem. De hjälper webbplatsen att komma ihåg

  • om du har accepterat webbplatsens kakor (eller om du har stängt av dem)
  • om du redan har svarat på vår popup-enkät där vi undrar om du hittade det du sökte (så att du inte blir tillfrågad igen)
Namn Användning Syfte Typ och varaktighet
eu_cookie_consent Inställningar för kakor Sparar dina inställningar för kakor (så att du inte blir tillfrågad igen) Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
ecsi Enkät Registrerar om du har svarat på vår popup-enkät (så att du inte blir tillfrågad igen) Varaktig förstapartskaka som raderas efter en månad
cck3 Inställningar för kakor Sparar dina inställningar för tredjepartskakor (så att du inte blir tillfrågad igen) Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren

Funktionskakor

En del kakor måste vi sätta för att webbplatsen ska fungera. Sådana kakor kan du inte välja bort. Det här gäller bland annat

  • autentiseringskakor
  • tekniska kakor som vissa it-system behöver.

Autentiseringskakor

De här kakorna sparas när du loggar in på någon av våra webbplatser med hjälp av kommissionens autentiseringstjänst (EU Login). I samband med inloggningen måste du godkänna vår personuppgiftspolicy.

Namn Användning Syfte Typ och varaktighet
MyECASDomain Användaruppgifter Kommer ihåg din domän Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
__Secure_CASTGC Användaruppgifter Identifierar din session Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
__Secure_ECAS_SESSIONID Användaruppgifter Identifierar den aktuella autentiseringssessionen Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
ECAS_PREFS Användaruppgifter

Kommer ihåg dina autentiseringsinställningar:

användarnamn, godkännande av kakor, kontrast, godkännande av personuppgiftspolicy, läsning av kontouppgifter efter inloggning och vald inloggningsmetod
Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
CASPRIVACY

Eures – den europeiska jobbportalen

Autentiseringsuppgifter för Eures Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
CASTGC

Eures – den europeiska jobbportalen

Autentiseringsuppgifter för Eures Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
EURES_CAS_LOGGED_IN

Eures – den europeiska jobbportalen

Autentiseringsuppgifter för Eures Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren

Namnen på kakorna kan komma att ändras av tekniska skäl (bland annat __Secure-CASTGC och __Secure-ECAS_SESSIONID).

 

Tekniska kakor

Namn Användning Syfte Typ och varaktighet
has_js Innehållshantering (Drupal-programvara med öppen källkod)

Kontrollerar om Javascript är aktiverat i din webbläsare

så att våra webbplatser fungerar på bästa sätt
Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
JSESSIONID / CFID / CFTOKEN Java/Coldfusion Ser till att din session är säker Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
ecsi Enkät Registrerar om du har svarat på vår popup-enkät (så att du inte blir tillfrågad igen)

Varaktig förstapartskaka som raderas efter en månad

theoplayer-session-id Den audiovisuella tjänstens videospelare Aktiverar videospelarens eget analysverktyg (används för närvarande inte) Lokal lagringsnyckel, varaktig kaka
theoplayer-stored-network-info Den audiovisuella tjänstens videospelare Aktiverar videospelarens bandbreddsuppskattning för att bestämma bästa möjliga initiala bandbredd och förbättra videouppspelningen

Lokal lagringsnyckel, varaktig kaka

EURES_CVO_SESSION_ID

Eures – den europeiska jobbportalen

Sessionsuppgifter för Eures Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
EURES_JVSE_SESSIONID

Eures – den europeiska jobbportalen

Sessionsuppgifter för Eures Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
EURES_LF_MARKETPLACE_SESSIONID

Eures – den europeiska jobbportalen

Sessionsuppgifter för Liferay Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
EURES_LF_PLUGINS_SESSIONID

Eures – den europeiska jobbportalen

Sessionsuppgifter för Liferay Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
LFR_SESSION_STATE_xxxxx

Eures – den europeiska jobbportalen

Sessionsuppgifter för Liferay Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
cck1atlassian-analytics.confluence.lock Offentliga wiki-webbplatser Avaktiverar Confluence analytics

Lokal lagringsnyckel, varaktig kaka

confluence.sidebar.width Offentliga wiki-webbplatser Kommer ihåg sidomenyns bredd

Lokal lagringsnyckel, varaktig kaka

jquery.feature.detection.cache Offentliga wiki-webbplatser Upptäcker när en sida laddas från webbläsarens cacheminne

Lokal lagringsnyckel, varaktig kaka

jquery.feature.detection.cache.useragent Offentliga wiki-webbplatser Kommer ihåg om webbläsaren har en viss funktion

Lokal lagringsnyckel, varaktig kaka

browser-metrics-journey Offentliga wiki-webbplatser Mäter funktioners prestanda, men är inaktiverad – inga data loggas Sessionslagringsnyckel, raderas efter 60 minuter
X-Qlik-Session QlickSense Öppnar och underhåller en användarsession med X-Qlik Förstaparts sessionskaka som raderas när du varit inaktiv i 30 minuter
wtEtrans. Följt av målspråk och tidsangivelse eTranslation Sparar din begärda översättning av en sida så att du inte behöver vänta om du skickar sidan för översättning igen Lokal lagringsnyckel, varaktig kaka

 

Analyskakor

De här kakorna använder vi bara internt för att se hur vi kan förbättra våra webbplatser.

Vi samlar bara in anonyma uppgifter om hur du använder webbplatsen. De kan inte användas för att identifiera dig som person.

Uppgifterna delas inte med utomstående och används inte i andra syften. Den anonyma besöksstatistiken kan komma att delas med underleverantörer som arbetar med kommunikationsprojekt på uppdrag av kommissionen.

Du kan stänga av den här typen av kakor – antingen i rutan för kakor på den första sida du kommer in på eller på webbplatsen Europa Analytics.

Namn Användning Syfte Typ och varaktighet
_pk_id# Besöksstatistik (Matomo-programvara med öppen källkod) Räknar webbplatsbesök (anonymt – inga personuppgifter samlas in) Förstapartskaka som raderas efter 13 månader
_pk_ses# Besöksstatistik (Matomo-programvara med öppen källkod)

Identifierar vilka sidor du besöker medan du är inne på webbplatsen

(anonymt – inga personuppgifter samlas in)
Förstapartskaka som raderas efter 30 minuter

Tredjepartskakor

Några av våra sidor visar innehåll från externa leverantörer, t.ex. Youtube, Facebook och Twitter.

För att se dessa leverantörers innehåll måste du först godkänna deras särskilda villkor för bland annat kakor, som vi inte har någon kontroll över.

Om du inte vill se de externa leverantörernas innehåll sätts heller inga tredjepartskakor på din dator.

Externa leverantörer på kommissionens webbplatser

Youtube
Internet Archive
Google Maps
Twitter
TV1
Vimeo
Microsoft
Facebook
Google
LinkedIn
Livestream
SoundCloud
Europaparlamentet

Dessa externa tjänster ligger utanför kommissionens kontroll. Leverantörerna kan när som helst ändra sina användarvillkor, syftet med sina kakor, användningen av kakor osv.

Hur du kan kontrollera kakor

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org.

Ta bort kakor från din dator

Du kan radera alla kakor som redan finns på din dator genom att rensa webbläsarhistoriken i din webbläsare. På så sätt tar du bort kakorna från alla webbplatser som du besökt.

Tänk på att du eventuellt förlorar vissa sparade uppgifter (t.ex. inloggningsuppgifter och webbplatsinställningar).

Kontrollera webbplatsens kakor

Välj inställningar för kakor och skydd av personuppgifter i din webbläsare för att detaljstyra webbplatsens användning av kakor.

Blockera kakor

I de flesta webbläsare kan du ställa in att du inte vill ha några kakor alls på din dator. Eventuellt måste du ändra inställningarna varje gång du går in på en webbplats eller webbsida. Om du blockerar kakor är det möjligt att en del tjänster och funktioner inte stöds längre (t.ex. inloggning med sparade uppgifter).

Kontrollera analyskakor

Du kan göra inställningar för analyskakor på Europa Analytics webbplats.