Sökväg

Förstasida

Orättvisa regler eller beslut och diskriminerande byråkrati kan göra det svårt för dig att bo, arbeta och göra affärer i andra EU-länder.

Har du som EU-medborgare eller företag fått problem i ett annat EU-land på grund av att myndigheterna där inte följer EU-lagstiftningen som de ska?

Solvit kan hjälpa dig!

Solvit påminner myndigheterna om dina rättigheter i EU och försöker lösa ditt problem tillsammans med dem.

Så arbetar Solvit

Solvit för privatpersoner

Solvit för företag

Observera att Solvit inte kan hjälpa till om

  • ditt företag har problem med ett annat företag
  • du har problem med dina rättigheter som konsument
  • du söker ersättning för skador
  • du vänder dig till domstol.

Läs mer: