En av Europeiska unionens officiella webbplatser En officiell EU-webbplats

Sidan finns på följande språk:

SOLVIT

Vi löser problem med dina EU‑rättigheter

Förstasida

Orättvisa regler eller beslut och diskriminerande byråkrati kan göra det svårt för dig att bo, arbeta och göra affärer i andra EU-länder.

Har du som EU-medborgare eller företag fått problem i ett annat EU-land på grund av att myndigheterna där inte följer EU-lagstiftningen som de ska?

Solvit kan hjälpa dig!

Solvit påminner myndigheterna om dina rättigheter i EU och försöker lösa ditt problem tillsammans med dem.

Kontakta SOLVIT

Storbritannien lämnade SOLVITnätverket den 31 december 2020. Det innebär att SOLVIT inte längre kan hjälpa brittiska medborgare eller företag i EU-länderna eller medborgare eller företag från EU i Storbritannien. [Läs mer]

Så arbetar Solvit

Så arbetar Solvit

Solvit för privatpersoner

Solvit för privatpersoner

Solvit för företag

Solvit för företag

Observera att Solvit inte kan hjälpa till om

  • ditt företag har problem med ett annat företag
  • du har problem med dina rättigheter som konsument
  • du söker ersättning för skador
  • du vänder dig till domstol.

Läs mer: