Sit web uffiċjali tal-Unjoni Ewropea Sit web uffiċjali tal‑UE

Din il-paġna hija disponibbli b’dawn il-lingwi:

SOLVIT

Soluzzjonijiet għall-problemi li jista’ jkollok bi drittijietek fl‑UE

Paġna ewlenija

Regoli jew deċiżjonijiet inġusti u burokrazija diskriminatorji jafu jagħmluhielek diffiċli biex tgħix, taħdem jew tinnegozja f’pajjiż ieħor tal‑UE.

Jekk int, bħala ċittadin jew negozju tal-UE qed tħabbat wiċċek ma’ ostakli f’pajjiż ieħor minħabba li xi awtorità pubblika mhix tagħmel dak li hu mitlub mil-liġi tal‑UE …

… SOLVIT jista’ jkun ta’ għajnuna!

SOLVIT ifakkar lill-awtoritajiet inkwistjoni x’inhuma drittijietek fl-UE u jaħdem magħhom biex issolvi l-problema tiegħek.

Ressaq problema lil SOLVIT

Minħabba t-tifqigħa tal-Covid-19 u biex jgħin fil-ġlieda kontra t-tixrid tal-epidemija, SOLVIT qed jaħdem b’kapaċità mnaqqsa. SOLVIT qed jieħu passi biex jiżgura l-kontinwità fit-trattament tal-każijiet iżda jista’ jkun hemm dewmien u tfixkil. Nirringrazzjawk tal-paċenzja u tal-komprensjoni tiegħek.

Ir-Renju Unit ħareġ min-network SOLVIT fil-31 ta’ Diċembru 2020. B’riżultat ta’ dan, SOLVIT ma jistax jibqa’ jassisti liċ-ċittadini tar-Renju Unit jew negozji f’pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea jew liċ-ċittadini tal-UE jew negozji fir-Renju Unit. [Aktar informazzjoni]

Kif jaħdem SOLVIT

How SOLVIT works

SOLVIT għal ċittadini individwali

SOLVIT għal ċittadini individwali

SOLVIT għan-negozji

SOLVIT għan-negozji

Jekk jogħġbok innota li SOLVIT ma jistax ikun ta’ għajnuna jekk:

  • il-kumpanija tiegħek għandha problemi ma’ kumpanija oħra
  • għandek problema bi drittijietek bħala konsumatur
  • qed tfittex kumpens għad-danni
  • se tressaq l-każ tiegħek quddiem il-qorti

Kun af aktar: