Oficiálne webové stránky Európskej únie Oficiálne webové sídlo 

Táto stránka je dostupná v týchto jazykoch:

SOLVIT

Riešenia problémov s vašimi právami 

Domovská stránka

Znevýhodňujúce pravidlá a rozhodnutia alebo diskriminačné administratívne prekážky vám môžu skomplikovať život, prácu alebo podnikanie v inej krajine .

Ak sa ako občan alebo firma stretnete v inej krajine Únie s prekážkami v dôsledku postupu verejného orgánu, ktorý nekoná v súlade s právom  …

… SOLVIT vám môže pomôcť.

SOLVIT pripomenie dotknutým orgánom, aké sú vaše práva a bude s nimi spolupracovať na riešení vášho problému.

Predložte svoj prípad sieti SOLVIT

Spojené kráľovstvo prestalo byť 31. decembra 2020 členom siete SOLVIT. Z toho dôvodu sieť SOLVIT už nebude poskytovať pomoc štátnym príslušníkom alebo podnikom Spojeného kráľovstva v členských štátoch Európskej únie ani štátnym príslušníkom alebo podnikom v Spojenom kráľovstve. [Ďalšie informácie]

Ako SOLVIT funguje

Ako SOLVIT funguje

SOLVIT pre občanov

SOLVIT pre občanov

SOLVIT pre podniky

SOLVIT pre podniky

Sieť SOLVIT vám nemôže pomôcť, ak:

  • má vaša firma spor s inou firmou,
  • máte problém týkajúci sa vašich práv spotrebiteľa,
  • žiadate o náhradu škody,
  • chcete svoj prípad predložiť na súd.

Ďalšie informácie: