Oficiálne webové stránky Európskej únie Oficiálne webové sídlo 

Táto stránka je dostupná v týchto jazykoch:

SOLVIT

Riešenia problémov s vašimi právami 

Domovská stránka

Znevýhodňujúce pravidlá a rozhodnutia alebo diskriminačné administratívne prekážky vám môžu skomplikovať život, prácu alebo podnikanie v inej krajine .

Ak sa ako občan alebo firma stretnete v inej krajine Únie s prekážkami v dôsledku postupu verejného orgánu, ktorý nekoná v súlade s právom  …

… SOLVIT vám môže pomôcť.

SOLVIT pripomenie dotknutým orgánom, aké sú vaše práva a bude s nimi spolupracovať na riešení vášho problému.

Z dôvodu vypuknutia nákazy Covid-19 a na pomoc v boji proti šíreniu epidémie pracuje SOLVIT so zníženou kapacitou. S cieľom zaistiť kontinuitu vybavovania prípadov prijíma SOLVIT opatrenia, možno však očakávať odklady a narušenia. Ďakujeme vám za trpezlivosť a porozumenie.

Spojené kráľovstvo prestane spolupracovať so sieťou SOLVIT 31. decembra 2020. Prípady týkajúce sa Spojeného kráľovstva, ktoré nie je možné vyriešiť do tohto dátumu, budú stiahnuté.

Sieť SOLVIT medzitým vyrieši čo najviac prípadov. Budeme vás priebežne informovať o stave vášho prípadu a o alternatívach, ak ho nebude možné vyriešiť do 31. decembra.

Ako SOLVIT funguje

Ako SOLVIT funguje

SOLVIT pre občanov

SOLVIT pre občanov

SOLVIT pre podniky

SOLVIT pre podniky

Sieť SOLVIT vám nemôže pomôcť, ak:

  • má vaša firma spor s inou firmou,
  • máte problém týkajúci sa vašich práv spotrebiteľa,
  • žiadate o náhradu škody,
  • chcete svoj prípad predložiť na súd.

Ďalšie informácie: