Navigačný riadok

Domovská stránka

Znevýhodňujúce pravidlá a rozhodnutia alebo diskriminačné administratívne prekážky vám môžu skomplikovať život, prácu alebo podnikanie v inej krajine EÚ.

To znamená, že ak sa ako občan alebo firma EÚ stretnete v inej krajine Únie s prekážkami v dôsledku postupu verejného orgánu, ktorý nekoná v súlade s právom EÚ...

...SOLVIT vám môže pomôcť.

SOLVIT pripomenie dotknutým orgánom, aké sú vaše práva EÚ a bude s nimi spolupracovať na riešení vášho problému.

Ako SOLVIT funguje

SOLVIT pre občanov

SOLVIT pre podniky

Sieť SOLVIT vám nemôže pomôcť, ak:

  • má vaša firma spor s inou firmou,
  • máte problém týkajúci sa vašich práv spotrebiteľa,
  • žiadate o náhradu škody,
  • chcete svoj prípad predložiť na súd.

Ďalšie informácie: