Navigatsioonitee

Avaleht

Ebaõiglased eeskirjad või otsused ning diskrimineeriv bürokraatia võivad muuta teie elamise, töötamise või ettevõtluse mõnes teises ELi liikmesriigis raskeks.

Seega, kui teil esineb mõnest teisest ELi liikmesriigist pärit kodaniku või ettevõtjana täiendavaid takistusi, mis on põhjustatud riigiasutuste poolt, kes ei täida ELi õigusest tulenevaid nõudeid ...

... saab SOLVIT abiks olla.

SOLVIT tuletab asjaomastele asutustele meelde, millised on teie õigused ELis ja teeb nendega koostööd, et teie probleem lahendada.

Kuidas SOLVIT toimib

SOLVIT kodanikele

SOLVIT ettevõtjatele

Pange palun tähele, et SOLVIT ei saa aidata, kui:

  • teie äriühingul on probleeme teise äriühinguga
  • teil on probleeme seoses tarbijaõigustega
  • soovite kahjude hüvitamist
  • olete andnud oma juhtumi kohtule menetlemiseks

Lisateave: