Euroopa Liidu ametlik veebisait ELi ametlik veebisait

See lehekülg on kättesaadav järgmistes keeltes:

SOLVIT

Lahendused probleemidele, mis on seotud Teie õigustega ELis

Avaleht

Ebaõiglased eeskirjad või otsused ning diskrimineeriv bürokraatia võivad muuta teie elamise, töötamise või ettevõtluse mõnes teises ELi liikmesriigis raskeks.

Seega, kui teil esineb mõnest teisest ELi liikmesriigist pärit kodaniku või ettevõtjana täiendavaid takistusi, mis on põhjustatud riigiasutuste poolt, kes ei täida ELi õigusest tulenevaid nõudeid …

… saab SOLVIT abiks olla.

SOLVIT tuletab asjaomastele asutustele meelde, millised on teie õigused ELis ja teeb nendega koostööd, et teie probleem lahendada.

  • SOLVIT töötab praegu vähendatud jõudlusega, et aidata tõkestada COVID-19 epideemia levikut. Võtame tarvitusele vajalikud abinõud, et tagada juhtumite menetlemise järjepidevus, kuid oodata võib hilinemisi ja häireid. Täname teid kannatlikkuse ja mõistva suhtumise eest.
  • Ühendkuningriik osaleb SOLVITi võrgustikus kuni üleminekuperioodi lõpuni (31.12.2020).

Kuidas SOLVIT toimib

Kuidas SOLVIT toimib

SOLVIT kodanikele

SOLVIT kodanikele

SOLVIT ettevõtjatele

SOLVIT ettevõtjatele

Pange palun tähele, et SOLVIT ei saa aidata, kui:

  • teie äriühingul on probleeme teise äriühinguga
  • teil on probleeme seoses tarbijaõigustega
  • soovite kahjude hüvitamist
  • olete andnud oma juhtumi kohtule menetlemiseks

Lisateave: