Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej Oficjalna strona internetowa UE

Strona jest dostępna w następujących językach:

SOLVIT

Pomaga w zmaganiach z urzędami

Strona główna

Niesprawiedliwe zasady lub decyzje administracyjne oraz biurokracja, która dyskryminuje obcokrajowców, mogą bardzo utrudniać życie, pracę lub prowadzenie firmy za granicą.

Dlatego jeśli jesteś obywatelem UE i mieszkasz lub prowadzisz działalność gospodarczą w innym kraju UE, a tamtejsze urzędy stawiają Ci wymogi niezgodne z przepisami prawa unijnego …

… zgłoś się po pomoc do serwisu SOLVIT!

SOLVIT przypomina urzędom, jakie prawa przysługują obywatelom UE, i wspólnie z administracją pomaga rozwiązać problem.

Zgłoś sprawę do SOLVIT‑u

W związku z epidemią COVID‑19 i aby pomóc powstrzymać jej rozprzestrzenianie się, SOLVIT pracuje w ograniczonym zakresie. SOLVIT dokłada starań, by zapewnić ciągłość rozpatrywania spraw, jednak możliwe jest wystąpienie opóźnień i zakłóceń. Z góry dziękujemy za cierpliwość.

Obywatele UE i Wielkiej Brytanii mogą nadal korzystać z praw wynikających z przepisów UE, w szczególności z umowy o wystąpieniu. Na poniższych stronach można znaleźć pomocne informacje. [Dodatkowe informacje]

Jak działa SOLVIT

Jak działa SOLVIT

SOLVIT dla obywateli

SOLVIT dla obywateli

SOLVIT dla przedsiębiorstw

SOLVIT dla przedsiębiorstw

SOLVIT nie może pomóc w przypadku gdy:

  • firma wejdzie w konflikt z inną firmą
  • osoba prywatna dochodzi swoich praw jako konsument
  • osoba prywatna lub firma domagają się odszkodowania
  • chodzi o wniesienie sprawy do sądu.

Więcej informacji