Ścieżka nawigacji

Strona główna

Niesprawiedliwe zasady lub decyzje administracyjne oraz biurokracja, która dyskryminuje obcokrajowców, mogą bardzo utrudniać życie, pracę lub prowadzenie firmy za granicą.

Dlatego jeśli jesteś obywatelem UE i mieszkasz lub prowadzisz działalność gospodarczą w innym kraju UE, a tamtejsze urzędy stawiają Ci wymogi niezgodne z przepisami prawa unijnego...

zgłoś się po pomoc do serwisu SOLVIT.

SOLVIT przypomina urzędom, jakie prawa przysługują obywatelom UE, i wspólnie z administracją pomaga rozwiązać problem.

Jak działa SOLVIT

SOLVIT dla obywateli

SOLVIT dla przedsiębiorstw

SOLVIT nie może pomóc w przypadku gdy:

  • firma wejdzie w konflikt z inną firmą
  • osoba prywatna dochodzi swoich praw jako konsument
  • osoba prywatna lub firma domagają się odszkodowania
  • chodzi o wniesienie sprawy do sądu.

Więcej informacji