Cesta

Úvodní stránka

Žijete-li v jiné zemi EU nebo tam pracujete či podnikáte, můžete ze strany místního úřadu narazit na diskriminační požadavky či nespravedlivé zacházení. Taková situace vám může život nebo podnikání v zahraničí hodně zkomplikovat.

Pokud se tedy jako občan EU nebo podnikatelský subjekt se sídlem v EU setkali s tím, že veřejnoprávní orgán nepostupoval podle práva EU...

...obraťte se na SOLVIT.

SOLVIT daný úřad upozorní na to, jaká máte práva, a pokusí se spolu s ním váš problém vyřešit.

Jak SOLVIT funguje

SOLVIT – pomoc občanům

SOLVIT – pomoc podnikům

V následujících případech vám SOLVIT bohužel pomoci nemůže:

  • vaše společnost má problémy s jiným podnikem
  • potýkáte se s uplatňováním svých práv spotřebitele
  • požadujete náhradu škody
  • předkládáte daný případ k soudu.

Další informace: