Oficiální internetová stránka Evropské unie Oficiální internetové stránky EU

Tato stránka je k dispozici v těchto jazycích:

SOLVIT

Pomáháme občanům řešit problémy s uplatňováním jejich práv v EU

Úvodní stránka

Žijete-li v jiné zemi EU nebo tam pracujete či podnikáte, můžete ze strany místního úřadu narazit na diskriminační požadavky či nespravedlivé zacházení. Taková situace vám může život nebo podnikání v zahraničí hodně zkomplikovat.

Pokud jste se tedy jako občan EU nebo podnikatelský subjekt se sídlem v EU setkali s tím, že veřejnoprávní orgán nepostupoval podle práva EU …

… obraťte se na SOLVIT.

SOLVIT daný úřad upozorní na to, jaká máte práva, a pokusí se spolu s ním váš problém vyřešit.

  • Kvůli epidemii způsobené koronavirem a v zájmu její eliminace pracuje SOLVIT se sníženou kapacitou. Podnikáme kroky k zajištění kontinuity při řešení Vašich případů, nicméně lze očekávat zpoždění a narušení provozu. Děkujeme vám za trpělivost a porozumění.
  • Spojené království zůstává až do konce přechodného období (31.12.2020) nadále součástí sítě SOLVIT.

Jak SOLVIT funguje

Jak SOLVIT funguje

SOLVIT – pomoc občanům

SOLVIT – pomoc občanům

SOLVIT – pomoc podnikům

SOLVIT – pomoc podnikům

V následujících případech vám SOLVIT bohužel pomoci nemůže:

  • vaše společnost má problémy s jiným podnikem
  • potýkáte se s uplatňováním svých práv spotřebitele
  • požadujete náhradu škody
  • předkládáte daný případ k soudu.

Další informace: