Oficiální internetová stránka Evropské unie Oficiální internetové stránky EU

Tato stránka je k dispozici v těchto jazycích:

Prohlášení o ochraně osobních údajů
v síti SOLVIT

Co je SOLVIT?

SOLVIT pomáhá rychlou, neformální cestou řešit problémy, s nimiž se setkávají občané a podniky při uplatňování svých práv EU, jež jsou jim upírána orgány veřejné moci v jiné zemi EU.

SOLVIT je služba poskytovaná státní správou jednotlivých zemí a funguje jako síť středisek. Ta jsou umístěna ve všech zemích EU a dále na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku.

Každý případ řeší vždy dvě centra sítě SOLVIT:

 • domácí centrum – středisko v zemi, na kterou má stěžovatel nejužší vazbu (např. na základě jeho státní příslušnosti, bydliště, firemního sídla apod.) a
 • řídící centrum – středisko v zemi, kde k údajnému porušení předpisů EU došlo.

Kterými právními předpisy je ochrana údajů v síti SOLVIT upravena?

 • Nařízení o systému IMI (tj. systému pro výměnu informací o vnitřním trhu, který SOLVIT používá)
 • Nařízením 2016/679 – upravuje zpracování osobních údajů vnitrostátními středisky SOLVIT
 • Nařízením 2018/1725 – upravuje zpracování osobních údajů Evropskou komisí.
 • Vnitrostátními předpisy o ochraně údajů – stanoví podmínky zpracování osobních údajů vnitrostátním střediskem SOLVIT, se kterým jste v kontaktu.

Další informace najdete rovněž v právním upozornění týkajícím se internetových stránek Komise.

Které údaje se při předložení problému síti SOLVIT zpracovávají?

Vaše jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, státní příslušnost a další osobní údaje obsažené ve vaší žádosti.

K vašemu souboru v databázi SOLVIT mohou být rovněž připojeny případné referenční dokumenty.

Kdo má k vašim údajům přístup a za jakým účelem?

 1. Pracovníci dvou uvedených center sítě SOLVIT a příslušný orgán, které váš případ řeší – nicméně pouze do té míry, která je nutná k vyřízení vaší žádosti či dotazu.
 2. Pracovníci Evropské komise s cílem:
  • zabránit souběžnému řešení téhož problému, který byl již předložen Evropské komisi prostřednictvím jiného postupu,
  • poskytnout neformální právní poradenství na žádost některého ze středisek SOLVIT, které případ řeší.
  • rozhodnout o případných dalších krocích po uzavření případu
  • vyřešit technické otázky týkajících se databáze SOLVIT.
  • dále posoudit váš případ v případě, že SOLVIT nemůže poskytnout řešení (pouze s vaším souhlasem).
 3. Ostatní asistenční služby EU – pokud SOLVIT váš případ a údaje předá jiné, vhodnější službě (pouze s vaším souhlasem) (např. službě Vaše Evropa - Poradenství nebo kontaktnímu středisku služby Europe Direct).
 4. Partnerská organizace sítě SOLVIT, která postoupila věc vaším jménem (pokud tomu tak bylo).

Můžete s přístupem k vašim údajům nesouhlasit?

Ve většině případů potřebují pracovníci sítě SOLVIT v zájmu řešení vašeho problému přístup ke konkrétním podkladovým informacím, tedy i k osobním údajům (např. kontaktní údajům).

Můžete požádat domácí středisko, které se vaším případem zabývá, aby vaše údaje příslušnému řídícímu centru (ani příslušným orgánům), jež má danou věc řešit, neposkytlo. Ale v mnoha případech to řídícímu centru zabrání ve vyšetřování případu, takže může odmítnout se jím jakkoli zabývat. Pokud k tomu dojde, domácí středisko by vás o tom mělo informovat.

Jak dlouho budou vaše údaje uchovávány?

 • Po dobu 18 měsíců po uzavření případu – údaje budou dostupné v systému SOLVIT, ale přístup k nim bude vyhrazen příslušným pracovníkům, jak je uvedeno v sekcích „Kdo má k vašim údajům přístup a za jakým účelem?“ a „Můžete s přístupem k vašim údajům nesouhlasit?
 • Za dalších 18 měsíců – budou údaje zablokovány (tj. nebudou nadále přístupné). Přístup k nim bude možný pouze v případě odůvodněné žádosti a pro specifické účely (například sdílení důkazů).
 • Za 3 roky po uzavření případu – budou veškeré vaše osobní údaje automaticky vymazány.

Bezpečnostní opatření k zamezení neoprávněného přístupu

Existují různé úrovně přístupu do databáze sítě SOLVIT, které jsou zabezpečeny uživatelským jménem, heslem a dodatečným digitálním kódem podobný tomu, který se používá v internetovém bankovnictví.

Vnější komunikace s databází je rovněž chráněna speciálním zabezpečeným internetovým protokolem (https).

Přístup k osobním údajům v systému je dán pouze subjektům uvedeným v sekci „Kdo má k vašim údajům přístup a za jakým účelem?“.

Přístup k vašim údajům

Přímý přístup ke svým údajům v databázi SOLVIT mít nebudete. Pokud budete chtít vědět, které z vašich osobních údajů byly či jsou zpracovávány, nebo je chcete upravit či smazat, obraťte se na nás.

Rovněž se můžete obrátit na domácí středisko, které váš případ zpracovává, aby vám poskytla soupis údajů, které uchovává, a případně jej požádat o změnu nebo výmaz nesprávných informací. Pracovníci vaši žádost vyřídí v co nejkratší době, nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení.

Poštovní schránka sítě SOLVIT

Máte-li jakýkoli dotaz ohledně sítě SOLVIT, rádi na něj odpovíme. Útvar Komise, který SOLVIT provozuje, bude vaše osobní údaje zpracovávat pouze do té míry, aby vám mohl zaslat odpověď.

Za tímto účelem bude pravděpodobně muset předat váš dotaz jinému útvaru Komise. Pokud k tomu dojde, bude vás o tom informovat e-mailem.

Váš dotaz nebude předán mimo Komisi. Pokud je v zájmu vyřešení vašeho dotazu nutné se obrátit na třetí stranu, zpravíme vás o této možnosti a jednání s třetí stranou necháme na vás.

Váš dotaz a související údaje se uchovávají pouze tak dlouho, jak to bude nutné k jeho vyřízení a případné zodpovězení následných dotazů.

Kontakt na správce údajů

SOLVIT – vedoucí týmu
Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
Středisko služeb pro jednotný trh – GROW B.5
Evropská komise
1049 Brusel
BELGIE

E-mail: solvit@ec.europa.eu.

Tuto e-mailovou adresu nepoužívejte pro odeslání žádosti o řešení případu sítí SOLVIT. K tomu využijte online formulář.