En av Europeiska unionens officiella webbplatser En officiell EU-webbplats

Sidan finns på följande språk:

SOLVIT

Vi löser problem med dina EU‑rättigheter

Skydd av personuppgifter

Vad är Solvit?

Solvit arbetar för att snabbt hitta informella lösningar på problem som invånare och företag får när deras rättigheter överträds av myndigheterna i ett annat EU-land.

Solvit är ett nätverk med nationella kontor. Det finns ett Solvitkontor i alla EU-länder samt Island, Norge och Liechtenstein.

Alla ärendena handläggs av två Solvitkontor:

 • Ditt lokala kontor – kontoret i det land som du har närmast anknytning till (t.ex. på grund av var du kommer ifrån, bor eller har ditt företag)
 • Det huvudansvariga kontoret – kontoret i det land där du fick problem.
   

Vilka lagar gäller för skydd av personuppgifter?

Läs också det rättsliga meddelandet för kommissionens webbplatser.

Vilka uppgifter behandlar ni när jag skickar ett ärende till Solvit?

Vi behandlar namn, adress, mejladress, telefonnummer, nationalitet och andra personuppgifter som anges i ärendet.

Eventuella kompletterande handlingar läggs också in i Solvits databas.

Vem har tillgång till uppgifterna och i vilket syfte?

 1. De två Solvitkontoren och den nationella myndighet som arbetar med ditt ärende – men bara de uppgifter som behövs för att kunna hjälpa dig.
 2. Anställda vid EU-kommissionen för att
  • undvika dubbelarbete, om samma ärende skickats till kommissionen via ett annat förfarande
  • erbjuda informell juridisk rådgivning till de Solvitkontor som arbetar med ditt ärende
  • besluta om eventuell uppföljning efter att ärendet avslutats
  • lösa tekniska frågor som påverkar Solvitdatabasen
  • bedöma ditt ärende om Solvit inte kan hitta en lösning (med ditt samtycke).
 3. Andra hjälptjänster – om Solvit (med ditt samtycke) vidarebefordrar ärendet och dina uppgifter till en annan, lämpligare tjänst, t.ex. Ditt Europas rådgivningstjänst eller Europa direkts informationskontor.
 4. Solvits partnerorganisation som eventuellt har lämnat in ärendet på dina vägnar.

Kan jag vägra tillgång till mina uppgifter?

För att kunna hjälpa dig behöver Solvit i regel alla relevanta uppgifter i ärendet, bland annat dina kontaktuppgifter.

Du kan be ditt lokala Solvitkontor som tar emot ärendet att inte lämna ut dina uppgifter till det huvudansvariga kontoret eller till behöriga myndigheter. Men det kan då bli svårt för kontoret att handlägga ärendet och de kanske vägrar att ta sig an det. Det får du i så fall besked om av ditt lokala kontor.

Hur länge sparar ni uppgifterna?

 • I 18 månader efter att ditt ärende avslutats – de ligger i Solvitdatabasen, men omfattas av begränsad tillgång som beskrivs i avsnitten Vem har tillgång till uppgifterna och i vilket syfte? och Kan jag vägra tillgång till mina uppgifter?.
 • I ytterligare 18 månader – uppgifterna är låsta. För att få tillgång till uppgifterna krävs en motiverad begäran för särskilda ändamål (t.ex. bevis på utbyte).
 • Tre år efter avslutat ärende – alla dina personuppgifter raderas automatiskt.

Hur förhindrar ni obehörigt tillträde?

Det finns olika nivåer av behörighet i Solvitdatabasen. För att få tillgång behövs användarnamn, lösenord och en sifferkod (som den som används av internetbanktjänster).

Extern kommunikation med databasen skyddas dessutom med hjälp av https, ett säkert internetprotokoll.

Tillgång till personuppgifter i databasen ges bara till de parter som nämns i avsnittet Vem har tillgång till uppgifterna och i vilket syfte?.

Hur får jag tillgång till mina personuppgifter?

Du har ingen direkt tillgång till personuppgifterna i Solvitdatabasen. Om du vill veta vilka uppgifter som behandlas eller om du vill ändra eller radera uppgifterna kan du kontakta oss.

Du kan också be ditt lokala kontor om hjälp att se, ändra eller radera uppgifterna. De hjälper dig så snart som möjligt – senast 30 dagar efter att de fått din begäran.

Frågor om Solvit

Du kan mejla oss om du har frågor om Solvit. Den kommissionsavdelning som ansvarar för Solvit behandlar dina personuppgifter bara i den mån de behöver för att kunna svara dig.

De kan också behöva vidarebefordra din fråga till en annan avdelning som bättre kan hjälpa dig. Det får du i så fall besked om via mejl.

Vi vidarebefordrar inte din fråga till någon utanför kommissionen. Om vi anser att någon utomstående part är bättre lämpad att hjälpa dig rekommenderar vi dig att själv kontakta dem.

Vi sparar din fråga och tillhörande uppgifter så länge som behövs för att svara dig och eventuellt följa upp svaret.

Kontakta registeransvarig

Gruppledare för Solvit
Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
GROW E.4 Regelefterlevnad
Europeiska kommissionen
1049 Bryssel
BELGIEN

E-post: solvit@ec.europa.eu.

Obs! Skicka inte in dina problem till Solvit via mejl – använd vårt webbformulär för klagomål i stället.