Et officielt EU-website Et officielt EU-website

Siden findes på følgende sprog:

Databeskyttelseserklæring

Hvad er SOLVIT?

Formålet med SOLVIT er at sikre hurtige og uformelle løsninger på de problemer, som borgere og virksomheder støder på, når deres EU-rettigheder ikke respekteres af offentlige myndigheder i andre EU-lande.

SOLVIT fungerer som et netværk af nationale centre. Der er et SOLVIT-center i hvert enkelt EU-land og i Island, Liechtenstein og Norge.

Hver SOLVIT-sag behandles af to SOLVIT-centre:

 • Hjemmecentret – det center, som er tættest forbundet med klageren (f.eks. med hensyn til nationalitet, bopælsland eller etableringsland) og
 • det ledende center – centeret i det land, hvor den påståede overtrædelse af EU-reglerne har fundet sted.

Hvilke love regulerer SOLVIT’s databeskyttelse?

 • IMI-forordningen (SOLVIT bruger IMI-systemet)
 • Forordning 2016/679 – som regulerer de nationale SOLVIT-centres behandling af personoplysninger.
 • Forordning 2018/1725 – regulerer Europa-Kommissionens behandling af personoplysninger.
 • National databeskyttelseslovgivning: Gælder for behandlingen af personoplysninger i det nationale SOLVIT-center, du er i kontakt med.

Se også den juridiske meddelelse om Kommissionens websites.

Hvilke oplysninger behandler vi, når du indsender et problem til SOLVIT?

Dit fulde navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer, nationalitet og andre personoplysninger, du har meddelt.

Eventuelle støttedokumenter gemmes også i din fil i SOLVIT-applikationen.

Hvem har adgang til mine oplysninger, og hvad kan de bruge dem til?

 1. De to SOLVIT-centre og den kompetente myndighed, som er involveret i din sag – men kun de oplysninger, som er nødvendige for at svare på din forespørgsel og/eller løse dit problem.
 2. Ansatte i Europa-Kommissionen, for at:
  • undgå en samtidig behandling af samme problem indsendt til Kommissionen gennem en anden procedure
  • give uformel juridisk rådgivning på anmodning af de involverede SOLVIT-centre
  • tage stilling til en eventuel opfølgning efter afslutning af sagen
  • løse tekniske problemer, der berører SOLVIT-applikationen
  • vurdere din sag yderligere, hvis SOLVIT ikke finder en løsning (kun hvis du er indforstået).
 3. Andre EU-tjenester, som kan hjælpe – hvis SOLVIT sender din sag og dine oplysninger videre (kun hvis du er indforstået) til en andet mere egnet tjeneste (Dit Europa – Råd & Vink eller Europe Direct’s kontaktcenter).
 4. Den SOLVIT-partnerorganisationen, som har indsendt sagen på dine vegne (hvis relevant).

Kan jeg modsætte mig adgang til mine oplysninger?

For at kunne løse dit problem har SOLVIT i de fleste tilfælde brug for bestemte oplysninger om din sag, herunder personoplysninger såsom kontaktoplysninger.

Du kan anmode om, at dit hjemmecenter ikke videregiver dine oplysninger til det ledende center med ansvar for at finde en løsning (herunder de kompetente myndigheder). Men i mange tilfælde vil det forhindre det ledende center i at undersøge sagen, og de vil muligvis afvise at behandle den. Hvis det er tilfældet, får du besked om det af dit hjemmecenter.

Hvor længe opbevares mine oplysninger?

Sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang

Der er forskellige niveauer af adgang til SOLVIT-applikationen, som hver er sikret med et bruger-id, et kodeord og en yderligere digital kode, som dem man bruger i netbanker.

Ekstern kommunikation med databasen er også beskyttet med https, en særlig sikker internetprotokol.

Der gives kun adgang til personoplysninger i databasen til de personer, som er nævnt under "Hvem har adgang til mine oplysninger, og hvad kan de bruge dem til?".

Adgang til dine personoplysninger

Du har ikke direkte adgang til dine oplysninger i SOLVIT-applikationen. Hvis du vil vide, hvilke oplysninger vi behandler eller har behandlet, eller hvis du ønsker at ændre eller slette disse oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan også bede dit hjemmecenter i sagen om en fuld fortegnelse over alle dine oplysninger og få forkerte oplysninger rettet eller slettet. Det gør de så hurtigt som muligt – og senest 30 dage, efter de har modtaget din anmodning.

SOLVIT-mailboks

Her kan du sende os alle dine spørgsmål om SOLVIT. Kommissionens afdeling med ansvar for SOLVIT vil kun behandle dine oplysninger i det omfang, der er behov for det for at svare dig.

For at kunne svare vil denne afdeling muligvis videresende din besked til en anden afdeling i Kommissionen. Hvis det er tilfældet, får du besked pr. e-mail.

Vi videresender ikke din forespørgsel til nogen uden for Kommissionen. Hvis din forespørgsel bedst kan besvares ved at kontakte en anden, anbefaler vi, at du selv gør det.

Vi opbevarer kun din forespørgsel og relaterede oplysninger, så længe det er nødvendigt for at svare dig og (eventuelt) følge op efter vores første svar.

Kontakt den registeransvarlige

SOLVIT’s teamleder
Det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er
Servicecentret for det indre marked – GROW B.5
Europa-Kommissionen
1049 Bruxelles
BELGIEN

E-mail: solvit@ec.europa.eu.

Brug ikke denne e-mailadresse til at sende problemer til SOLVIT – brug i stedet vores elektroniske klageformular.