Acesta este un site oficial al Uniunii Europene Site oficial al UE

Această pagină este disponibilă în următoarele limbi:

SOLVIT

Soluții la probleme legate de drepturile dvs. Europene

Declarație de confidențialitate

Ce este SOLVIT?

SOLVIT este un serviciu care vizează soluționarea rapidă și informală a problemelor întâmpinate de cetățeni și de întreprinderi atunci când drepturile pe care le au în temeiul legislației UE nu le sunt respectate de autoritățile publice din altă țară din UE.

SOLVIT funcționează ca o rețea de centre naționale. Există un centru SOLVIT în fiecare stat membru, precum și în Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Fiecare caz este tratat de două centre SOLVIT:

 • centrul de origine – centrul din țara cu care reclamantul are legăturile cele mai strânse (de exemplu, în funcție de cetățenie, domiciliu sau sediu principal)
 • centrul responsabil – centrul din țara în care a avut loc presupusa încălcare a legislației UE.
   

Care sunt normele care reglementează protecția datelor de către SOLVIT?

 • Regulamentul IMI (SOLVIT utilizează sistemul IMI)
 • Regulamentul (UE) 2016/679 care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal de către centrele naționale SOLVIT.
 • Regulamentul (EU) 2018/1725 , care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisia Europeană.
 • Dreptul național în materie de protecția datelor, care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal de către centrul național SOLVIT cu care sunteți în contact.

A se vedea și avizul juridic aplicabil tuturor site-urilor Comisiei Europene.

Ce date prelucrăm când trimiteți un caz către SOLVIT?

Numele și prenumele, adresa completă, adresa de e-mail, numărul de telefon, cetățenia, precum și alte date cu caracter personal care figurează în formular.

Dacă furnizați documente în sprijinul cazului, acestea vor fi adăugate la dosarul dumneavoastră din aplicația SOLVIT.

Cine poate accesa datele dumneavoastră și în ce scopuri?

 1. Cele două centre SOLVIT și autoritatea competentă care sunt implicate în cazul dumneavoastră, însă doar în măsura în care datele respective sunt necesare pentru a vă răspunde la întrebări și/sau pentru a vă ajuta să găsiți o soluție.
 2. Personalul Comisiei Europene:
  • pentru a evita tratarea în paralel a aceleiași probleme înaintate Comisiei Europene prin intermediul unei alte proceduri
  • pentru a oferi consultanță juridică informală, la solicitarea unuia dintre centrele SOLVIT implicate în caz
  • pentru a decide asupra unor eventuale măsuri după închiderea cazului
  • pentru a soluționa aspectele tehnice legate de aplicația SOLVIT
  • pentru a analiza în continuare cazul, dacă SOLVIT nu poate oferi o soluție (numai cu acordul dumneavoastră).
 3. Alte servicii de asistență ale UE, dacă SOLVIT transferă cazul unui serviciu mai abilitat (Europa ta - Consiliere sau un centru de contact Europe Direct), numai cu acordul dumneavoastră.
 4. Organizația parteneră SOLVIT care a prezentat cazul în numele dumneavoastră (dacă este cazul).

Puteți refuza accesul acestor entități la datele dumneavoastră?

În majoritatea cazurilor, pentru a soluționa cazul, SOLVIT are nevoie de anumite elemente specifice din dosar, inclusiv date cu caracter personal precum datele de contact.

Puteți solicita centrului de origine care primește cazul dumneavoastră să nu transmită datele către centrul responsabil pentru găsirea unei soluții (inclusiv către autoritățile competente). Însă, deseori, acest lucru va împiedica centrul responsabil să investigheze cazul, motiv pentru care acesta s-ar putea să refuze să-l trateze. În această situație, centrul de origine vă va informa.

Cât timp vor fi păstrate datele dumneavoastră?

 • Datele vor fi păstrate timp de 18 luni de la încheierea cazului. Acestea vor fi vizibile în aplicația SOLVIT, dar accesul la date va fi restricționat, după cum se specifică în secțiunile „Cine poate accesa datele dumneavoastră și în ce scopuri?” și „Puteți refuza accesul acestor entități la datele dumneavoastră?”.
 • În următoarele 18 luni, accesul la date va fi blocat. Datele vor putea fi consultate numai în urma unei cereri motivate, în scopuri specifice (de exemplu, pentru a face dovada unui schimb de informații).
 • După 3 ani de la încheierea cazului, toate datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse automat.

Măsuri de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat

Există diferite niveluri de acces la aplicația SOLVIT, pe bază de nume de utilizator, parolă și cod digital asemănător celui utilizat pentru serviciile bancare on-line.

Comunicarea externă cu baza de date este protejată de HTTPS, un protocol internet special și securizat.

Accesul la datele cu caracter personal din aplicație este rezervat părților enumerate în secțiunea „Cine poate accesa datele dumneavoastră și în ce scopuri?

Accesul la datele dumneavoastră

Nu veți avea acces direct la datele dumneavoastră din aplicația SOLVIT. Dacă doriți să știți ce date sunt sau au fost prelucrate ori să le modificați/ștergeți, contactați-ne.

Aveți și posibilitatea de a solicita centrului de origine să vă prezinte toate datele dumneavoastră și să le corecteze/șteargă pe cele greșite. Centrul de origine trebuie să dea curs cererii dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil și nu mai târziu de 30 de zile de la primirea cererii.

Cutia poștală electronică SOLVIT

Ne puteți trimite orice întrebare referitoare la SOLVIT. Serviciul Comisiei responsabil de SOLVIT va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a vă răspunde.

Pentru un răspuns cât mai exact, acesta poate trimite mesajul unui alt serviciu al Comisiei. În acest caz, veți fi informat prin e-mail.

Întrebarea dumneavoastră nu va fi trimisă nimănui din afara Comisiei. Dacă se dovedește că întrebarea este de competența unei părți terțe, vă vom îndruma să o contactați.

Vom păstra întrebările dumneavoastră și datele relevante numai atâta timp cât este necesar pentru a vă răspunde și, eventual, pentru a lua măsuri ulterioare.

Datele de contact ale operatorului

Liderul echipei SOLVIT
Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri
GROW E.4 Promovarea conformității
Comisia Europeană
1049 Bruxelles / Brussel
BELGIA

E-mail: solvit@ec.europa.eu.

Nu utilizați această adresă de e-mail pentru a trimite un caz către SOLVIT. Pentru aceasta, completați formularul de plângere on-line.