Cale de navigare

Exemple de probleme soluționate

SOLVIT vă poate ajuta să vă exercitați drepturile garantate de UE atunci când lucrați, locuiți sau desfășurați activități comerciale în altă țară din UE.

Iată câteva exemple de probleme soluționate cu ajutorul SOLVIT: