Официален уебсайт на Европейския съюз Официален уебсайт на ЕС

Тази страница е достъпна на следните езици:

СОЛВИТ

Решения на проблеми с правата ви на граждани на ЕС

Начална страница

Несправедливи правила или решения и дискриминираща бюрокрация могат да усложнят вашия живот, работа или бизнес в друга страна от ЕС.

Ако като гражданин или предприятие в ЕС се сблъсквате с пречки в друга страна, тъй като публичен орган не изпълнява разпоредби на правото на ЕС …

… СОЛВИТ може да помогне!

СОЛВИТ припомня на тези органи какви са вашите права в ЕС и работи с тях за разрешаване на вашия проблем.

  • Поради епидемичния взрив на Covid-19 и за да помогне за предотвратяване на разпространението на вируса, СОЛВИТ работи с намален капацитет. Службата предприема действия, за да осигури непрекъснатост по отношение на разглеждането на случаите, но са възможни забавяния и смущения. Благодарим ви за търпението и разбирането!
  • Обединеното кралство продължава да е част от мрежата СОЛВИТ до края на преходния период (31.12.2020 г.)

Как работи СОЛВИТ

Как работи СОЛВИТ

СОЛВИТ за граждани

СОЛВИТ за граждани

СОЛВИТ за предприятия

СОЛВИТ за предприятия

Моля, имайте предвид, че СОЛВИТ не може да помогне, ако:

  • вашата компания има проблеми с друга компания
  • имате проблем с вашите права като потребител
  • търсите обезщетение за понесени вреди
  • отнасяте вашия случай до съда

Научете повече: