Официален уебсайт на Европейския съюз Официален уебсайт на ЕС

Тази страница е достъпна на следните езици:

СОЛВИТ

Решения на проблеми с правата ви на граждани на ЕС

Какво представлява СОЛВИТ?

СОЛВИТ е услуга, предоставяна от националната администрация във всяка страна от ЕС и в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Услугата СОЛВИТ е безплатна.

Услугата се предоставя предимно онлайн. Въпреки че има център на СОЛВИТ във всяка страна, най-добрият начин за връзка е чрез този уебсайт.

СОЛВИТ се стреми да намери решение в рамките на 10 седмици от момента, в който случаят е поет от центъра в страната, в която е възникнал проблемът.

Кога може да помогне СОЛВИТ?

СОЛВИТ може да ви помогне, когато:

  • (все още) не сте отнесли случая до съда (въпреки че можем да ви помогнем, ако сте подали само административна жалба).

Изпращането на случай до СОЛВИТ не води до прекратяване на официални или административни срокове по правото на съответната страна.

Типични проблеми, при които СОЛВИТ може да ви помогне:

СОЛВИТ не може да ви помогне:

  • ако вашата компания има проблеми с друга компания
  • ако имате потребителски проблем
  • ако искате обезщетение за понесени вреди
  • ако отнесете случая до съда (поради неформалния си характер СОЛВИТ не може да действа, ако има текущи официални или съдебни процедури).