Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Hvor gælder reglerne?

Hvis du er dækket af EU's regler om koordinering af de sociale sikringsordninger, er du omfattet af disse regler i:

Den Europæiske Union (EU)

Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Sverige.

Storbritannien

Fra 1. januar 2021 finder EU-reglerne om koordinering af de sociale sikringsordninger ikke længere anvendelse på og i Det Forenede Kongerige. Rettighederne for de personer, som er omfattet af udtrædelsesaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige, vil dog fortsat være beskyttet.

EØS og Schweiz

  • Norge, Island, Liechtenstein (EØS-lande).
  • Schweiz.

De nye forordninger nr. 883/2004 og 987/2009 har været gældende for Schweiz siden 1. april 2012 og for Norge, Island og Liechtenstein siden 1. juni 2012. Siden 2. februar 2013 har forordning 465/2012 også været gældende for Norge, Island og Liechtenstein.

Læs om dine rettigheder i hvert enkelt land

Forbindelser med ikke-EU-lande

EU behandler i øjeblikket en afgørelse fra associeringsrådet på baggrund af associeringsaftalerne med Algeriet, Marokko, Tunesien, Nordmakedonien og Israel. Denne afgørelse vil sikre, at visse ydelser, som f.eks. pensioner, kan eksporteres på baggrund af gensidighedsprincippet over for EU-statsborgere. I dag kan ydelserne kun eksporteres, hvis det er fastsat i den nationale lovgivning eller i en bilateral aftale.

Flere oplysninger

Se siden FAQ for flere oplysninger.

Del denne side