Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Hvor gælder reglerne?

Hvis du er dækket af EU's regler om koordinering af de sociale sikringsordninger, er du omfattet af disse regler i:

Den Europæiske Union (EU)

Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Storbritannien.

EØS og Schweiz

  • Norge, Island, Liechtenstein (EØS-lande).
  • Schweiz.

De nye forordninger nr. 883/2004 og 987/2009 har været gældende for Schweiz siden 1. april 2012 og for Norge, Island og Liechtenstein siden 1. juni 2012. Siden 2. februar 2013 har forordning 465/2012 også været gældende for Norge, Island og Liechtenstein.

Bemærk, at forordning 883/2004 og 987/2009 ikke finder anvendelse mellem Kroatien og Schweiz. Protokollen om Kroatiens deltagelse i aftalen mellem EU og Schweiz om fri bevægelighed for personer er endnu ikke trådt i kraft.

Læs om dine rettigheder i hvert enkelt land

Forbindelser med ikke-EU-lande

EU behandler i øjeblikket en afgørelse fra associeringsrådet på baggrund af associeringsaftalerne med Algeriet, Marokko, Tunesien, Nordmakedonien og Israel. Denne afgørelse vil sikre, at visse ydelser, som f.eks. pensioner, kan eksporteres på baggrund af gensidighedsprincippet over for EU-statsborgere. I dag kan ydelserne kun eksporteres, hvis det er fastsat i den nationale lovgivning eller i en bilateral aftale.

Flere oplysninger

Se siden FAQ for flere oplysninger.

Har du stadig brug for hjælp?

Har du ikke fundet de oplysninger, du har brug for? Har du et problem, du skal have løst?

Indsend en forespørgsel via Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Få løst dine problemer med en national forvaltning (SOLVIT)
Få juridisk rådgivning hos Dit Europa – Råd og Vink

Del denne side