Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες;

Οι κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης εφαρμόζονται στις ακόλουθες χώρες:

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία.

Ηνωμένο Βασίλειο

Οι κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης δεν ισχύουν πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού από την 1 Ιανουαρίου 2021. Ωστόσο, τα δικαιώματα των προσώπων που καλύπτονται από τη συμφωνία αποχώρησης, η οποία συνήφθη μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, εξακολουθούν να προστατεύονται.

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) και Ελβετία

  • Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν (χώρες του ΕΟΧ).
  • Ελβετία.

Οι νέοι κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου 2012 στην Ελβετία  και από την 1η Ιουνίου 2012 στη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. Από τις 2 Φεβρουαρίου 2013 ο κανονισμός  465/2012 εφαρμόζεται επίσης στη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Μάθετε τα δικαιώματά σας ανά χώρα

Σχέσεις με χώρες εκτός ΕΕ

Η ΕΕ επεξεργάζεται επί του παρόντος απόφαση του Συμβουλίου που βασίζεται στις συμφωνίες σύνδεσης με την Αλγερία, το Μαρόκο, την Τυνησία, τη Βόρεια Μακεδονία και το Ισραήλ. Αυτή η απόφαση θα διασφαλίζει τη δυνατότητα εξαγωγής ορισμένων παροχών, όπως οι συντάξεις, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας έναντι των υπηκόων της ΕΕ. Προς το παρόν, οι παροχές εξάγονται μόνον, εφόσον αυτό προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία ή σε διμερή συμφωνία.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα