Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ

Η ΕΕ έχει θεσπίσει κοινούς κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων κοινωνικής σας ασφάλισης όταν μετακινείστε εντός της Ευρώπης (ΕΕ 27 + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία Ελβετία). Οι κανόνες για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης δεν αντικαθιστούν τα εθνικά συστήματα με ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα. Όλες οι χώρες μπορούν, βάσει της νομοθεσίας τους, να αποφασίζουν για τους δικαιούχους ασφάλισης, το είδος των παροχών και τους όρους χορήγησής τους.

Ποιους αφορούν αυτοί οι κανόνες;

  • Υπηκόους της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας, της Ελβετίας οι οποίοι είναι ή ήταν στο παρελθόν ασφαλισμένοι σε μία από αυτές τις χώρες, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους.
  • Απάτριδες ή πρόσφυγες που κατοικούν στην ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία, οι οποίοι είναι ή ήταν στο παρελθόν ασφαλισμένοι σε μία από αυτές τις χώρες, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους.
  • Υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ, οι οποίοι κατοικούν νόμιμα στην επικράτεια της ΕΕ και οι οποίοι έχουν μετακινηθεί μεταξύ αυτών των χωρών, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους.

Οι τέσσερις βασικές αρχές

  1. Καλύπτεστε από τη νομοθεσία μίας χώρας κάθε φορά και, κατά συνέπεια, καταβάλλετε εισφορές μόνο σε μία χώρα. Η απόφαση σχετικά με το ποιας χώρας η νομοθεσία εφαρμόζεται στην περίπτωσή σας θα λαμβάνεται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Δεν έχετε δυνατότητα επιλογής.
    Δείτε ποιοι κανόνες ισχύουν στην περίπτωσή σας.
  2. Έχετε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους υπηκόους της χώρας στην οποία είστε ασφαλισμένοι. Αυτή είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης ή της απαγόρευσης των διακρίσεων.
  3. Κατά τον υπολογισμό των παροχών κοινωνικής ασφάλισης που δικαιούστε, λαμβάνονται υπόψη, εφόσον απαιτείται, οι προηγούμενες περίοδοι ασφάλισης, εργασίας ή διαμονής σας σε άλλες χώρες.
  4. Εάν δικαιούστε παροχές σε χρήμα από μία χώρα, θα πρέπει κανονικά να μπορείτε να τις εισπράξετε ακόμη και αν ζείτε σε διαφορετική χώρα. Αυτή είναι η αρχή της εξαγωγιμότητας.

Περισσότερες πληροφορίες

Από την 1η Μαΐου 2010, ισχύουν νέοι κανονισμοί για τον εκσυγχρονισμό του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις συχνές ερωτήσεις.  Ενημερωθείτε για τους κανόνες κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζονται στη χώρα που σας ενδιαφέρει.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή πρότεινε αναθεώρησης της νομοθεσίας της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Η πρόταση αυτή συζητείται τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.

Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια;

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; 

Επικοινωνήστε με το δίκτυο Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Επιλύστε τυχόν προβλήματα με εθνική δημόσια υπηρεσία (SOLVIT)
Ζητήστε νομικές συμβουλές από την υπηρεσία «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές»

Διαδώστε αυτή τη σελίδα