Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Sosiaaliturvan yhteensovittaminen EU:ssa

Sosiaaliturvan yhteensovittamisella tarkoitetaan sitä, että EU:ssa on laadittu yhteiset säännöt, joilla turvataan ihmisten oikeudet sosiaaliturvaan heidän liikkuessaan Euroopassa (EU:n 27 jäsenvaltiossa sekä Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä). Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sovelletaan erityisiä yhteensovittamissääntöjä. Kun sosiaaliturvaa koordinoidaan, kansallisia järjestelmiä ei siis korvata eurooppalaisella järjestelmällä. Kaikki maat voivat vapaasti päättää, ketkä kuuluvat kansallisen lainsäädännön mukaan sosiaalivakuutuksen piiriin, mitä etuuksia myönnetään ja mitkä ovat etuuden saamisen ehdot.

Keihin näitä sääntöjä sovelletaan?

Pääperiaatteet

  1. Henkilö voi olla kerrallaan vain yhden maan lainsäädännön alainen, joten sosiaaliturvamaksuja maksetaan vain yhteen maahan. Päätöksen siitä, minkä maan lainsäädäntöä keneenkin sovelletaan, tekevät sosiaaliturvalaitokset. Maata ei voi valita itse.
    Mitä sääntöjä eri tapauksissa sovelletaan?
  2. Henkilöllä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin sen maan kansalaisilla, jossa hän on vakuutettuna. Tätä kutsutaan yhtäläisen kohtelun tai syrjimättömyyden periaatteeksi.
  3. Etuuksia myönnettäessä otetaan tapauksen mukaan huomioon aiemmat vakuutus-, työ- ja asumiskaudet muissa maissa.
  4. Jos henkilö on oikeutettu saamaan rahaetuuden jostakin maasta, hän yleensä saa sen myös asuessaan toisessa maassa. Tämä on nimeltään sosiaaliturvaetuuksien maastavietävyyden periaate.

Lisätietoja

Sosiaaliturvan yhteensovittamiseen on sovellettu uudistettuja sääntöjä 1.5.2010 lähtien. Säännöt ovat asetuksissa (EY) N:o 883/2004 ja 987/2009. Lisätietoa: Usein kysyttyä –  Sosiaaliturva EU- ja ETA-maissa

Euroopan komissio teki vuonna 2016 ehdotuksen sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien EU-sääntöjen tarkistamisesta. Ehdotuksen käsittely jatkuu Euroopan parlamentissa ja EU:n neuvostossa.

Tarvitsetko apua?

Etkö löydä tarvitsemiasi tietoja? 

Kysy Europe Direct -palvelusta – puh. 00800 6 7 8 9 10 11
Koskeeko asia toisen maan viranomaisten toimintaa? Ota yhteyttä SOLVIT-verkostoon
Pyydä oikeudellista neuvontaa Your Europe -neuvonnasta

Jaa tämä sivu