Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Koordinace sociálního zabezpečení na úrovni EU

EU poskytuje společná pravidla, která chrání práva občanů v oblasti sociálního zabezpečení při pobytu v ostatních zemích EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, ve Švýcarsku. Evropská pravidla koordinace sociálního zabezpečení nenahrazují vnitrostátní systémy. Členské země samy rozhodují, kdo bude podle jejich právních předpisů pojištěn, jaké dávky budou vypláceny a za jakých podmínek.

Pro koho tato pravidla platí?

Čtyři hlavní zásady

  1. Nikdy se na vás nevztahuje systém více zemí najednou. Příspěvky proto také platíte jen v jedné zemi. O tom, čí systém se na vás bude vztahovat, rozhodnou orgány sociálního zabezpečení. V tomto ohledu si nemůžete sami vybrat.
    Chcete se dozvědět, která pravidla se vztahují na vás?
  2. Máte tatáž práva a tytéž povinnosti jako státní příslušníci země, ve které máte sjednané pojištění. V tom spočívá zásada rovného zacházení neboli zásada nediskriminace.
  3. Když žádáte o určitý typ dávky, zohlední se v případě potřeby i předcházející období, během kterého jste byli pojištěni, pracovali jste nebo pobývali na území jiných zemí.
  4. Pokud máte nárok na výplatu určité dávky v jednom státě, obvykle je možné, aby vám byla vyplácena i tehdy, pokud žijete ve státě jiném. Tento princip se nazývá zásada převoditelnosti.

Další informace

Od 1. května 2010 platí aktualizovaná nařízení koordinace sociálního zabezpečení (nařízení č. 883/2004 a 987/2009). Více informací najdete v odpovědích na časté dotazy.  Více o pravidlech sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích najdete zde.

Dne 13. prosince 2016 předložila Evropská komise návrh revize právních předpisů EU o koordinaci sociálního zabezpečení. Návrh v současné době projednává Evropský parlament a Rada EU.

Stále potřebujete poradit?

Nenašli jste informaci, kterou hledáte? 

S obecnými dotazy kontaktujte pracovníky služby Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Narazíte-li v zahraničí na problém s vnitrostátním správním orgánem, obracejte se na síť SOLVIT
O právní radu můžete požádat na stránkách Vaše Evropa – Poradenství

Sdílet tuto stránku