Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Koordinace sociálního zabezpečení na úrovni EU

EU stanoví společná pravidla, která chrání práva občanů v oblasti sociálního zabezpečení při pobytu v Evropě (27 členských států EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). Pro Spojené království platí ohledně koordinace sociálního zabezpečení zvláštní pravidla. Evropská pravidla koordinace sociálního zabezpečení nenahrazují vnitrostátní systémy. Členské země samy rozhodují, kdo bude podle jejich právních předpisů pojištěn, jaké dávky budou vypláceny a za jakých podmínek.

Pro koho tato pravidla platí?

Čtyři hlavní zásady

  1. Nikdy se na vás nevztahuje systém více zemí najednou. Příspěvky proto také platíte jen v jedné zemi. O tom, čí systém se na vás bude vztahovat, rozhodnou orgány sociálního zabezpečení. V tomto ohledu si nemůžete sami vybrat.
    Chcete se dozvědět, která pravidla se vztahují na vás?
  2. Máte tatáž práva a tytéž povinnosti jako státní příslušníci země, ve které máte sjednané pojištění. V tom spočívá zásada rovného zacházení neboli zásada nediskriminace.
  3. Když žádáte o určitý typ dávky, zohlední se v případě potřeby i předcházející období, během kterého jste byli pojištěni, pracovali jste nebo pobývali na území jiných zemí.
  4. Pokud máte nárok na výplatu určité dávky v jednom státě, obvykle je možné, aby vám byla vyplácena i tehdy, pokud žijete ve státě jiném. Tento princip se nazývá zásada převoditelnosti.

Další informace

Od 1. května 2010 platí aktualizovaná nařízení koordinace sociálního zabezpečení (nařízení č. 883/2004 a 987/2009). Podrobnější informace najdete v odpovědích na časté dotazy.  Více o pravidlech sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích najdete zde.

Dne 13. prosince 2016 předložila Evropská komise návrh revize právních předpisů EU o koordinaci sociálního zabezpečení. Návrh v současné době projednává Evropský parlament a Rada EU.

Stále potřebujete poradit?

Nenašli jste informaci, kterou hledáte? 

S obecnými dotazy kontaktujte pracovníky služby Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Narazíte-li v zahraničí na problém s vnitrostátním správním orgánem, obracejte se na síť SOLVIT
O právní radu můžete požádat na stránkách Vaše Evropa – Poradenství

Sdílet tuto stránku