Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Coordonarea regimurilor de securitate socială la nivelul UE

UE a elaborat norme comune menite să vă protejeze drepturile de securitate socială care vi se cuvin când vă deplasați în Europa (în cele 27 de state membre + Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția). Pentru Regatul Unit, există norme de coordonare dedicate. Normele privind coordonarea securității sociale nu înlocuiesc sistemele naționale existente cu un sistem unic european. Toate țările au dreptul de a decide în baza legislației lor pe cine asigură, ce prestații acordă și în ce condiții.

Cui i se aplică aceste norme?

Patru principii de bază

  1. Nu puteți fi asigurat decât în baza unei singure legislații, motiv pentru care plătiți contribuții într-o singură țară. Decizia privind țara a cărei legislație vi se aplică trebuie luată de instituțiile de securitate socială. Nu aveți posibilitatea de a alege.
    Aflați ce norme vi se aplică
  2. Aveți aceleași drepturi și obligații ca și cetățenii țării în care sunteți asigurat. Este vorba despre așa-numitul principiu al egalității de tratament sau al nediscriminării.
  3. Când solicitați o prestație, dacă este necesar, se iau în calcul perioadele anterioare în care ați fost asigurat, ați lucrat sau ați locuit în alte țări.
  4. Dacă aveți dreptul la o prestație în numerar din partea unei țări, ar trebui, în mod normal, să o primiți chiar dacă locuiți în altă țară. Este vorba, în acest caz, despre principiul exportabilității prestațiilor.

Informații suplimentare

Începând cu 1 mai 2010, se aplică noile regulamente privind coordonarea modernizată (Regulamentele 883/2004 și 987/2009). Pentru informații suplimentare, consultați rubrica Întrebări și răspunsuri.  Aflați mai multe despre normele de securitate socială aplicabile în țara care vă interesează.

La 13 decembrie 2016, Comisia a propus o revizuire a legislației UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Propunerea este examinată în prezent de Parlamentul European și de Consiliul UE.

Nu ați găsit informația pe care o căutați?

Iată câteva posibile soluții: 

Contactați Europe Direct pentru a adresa o întrebare (00800 6 7 8 9 10 11)
Rezolvați problemele pe care le întâmpinați în relația cu administrațiile naționale (SOLVIT)
Obțineți consultanță juridică de la serviciul „Your Europe – Consiliere”

Distribuiți pagina