Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Coordonarea regimurilor de securitate socială la nivelul UE

UE a elaborat norme comune menite să vă protejeze drepturile de securitate socială de care beneficiaţi când vă deplasaţi în Europa (în cele 28 de state membre + Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia). Normele privind coordonarea securităţii sociale nu înlocuiesc sistemele naţionale existente cu un sistem unic european. Toate ţările au dreptul de a decide pe cine asigură în baza legislaţiei lor, ce prestaţii acordă şi în ce condiţii.

Cui i se aplică aceste norme?

Patru principii de bază

  1. Nu puteţi fi asigurat decât în baza unei singure legislaţii, motiv pentru care plătiţi contribuţii într-o singură ţară. Decizia privind ţara a cărei legislaţie vi se aplică trebuie luată de instituţiile de securitate socială. Nu aveţi posibilitatea de a alege.
    Aflaţi ce norme vi se aplică
  2. Aveţi aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi cetăţenii ţării în care sunteţi asigurat. Este vorba despre aşa-numitul principiu al egalităţii de tratament sau al nediscriminării.
  3. Când solicitaţi o prestaţie, dacă este necesar, se iau în calcul perioadele anterioare în care aţi fost asigurat, aţi lucrat sau aţi locuit în alte ţări.
  4. Dacă aveţi dreptul la o prestaţie în numerar din partea unei ţări, în mod normal, ar trebui să o primiţi chiar dacă locuiţi în altă ţară. Este vorba, în acest caz, de principiul transferului.

Informaţii suplimentare

Începând cu 1 mai 2010, se aplică noile regulamente privind coordonarea modernizată (Regulamentele 883/2004 şi 987/2009). Consultaţi rubrica întrebări frecvente pentru informaţii suplimentare. Aflaţi mai multe despre normele de securitate socială aplicabile în ţara care vă interesează. 

Pe 13 decembrie 2016, Comisia Europeană a prezentat o revizuire a legislației UE în materie de coordonare a securității sociale. În martie 2019, Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la un acord provizoriu cu privire la această propunere.

Distribuiți pagina