Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Socialinės apsaugos koordinavimas ES

Nustatytos bendros ES taisyklės, kuriomis ginamos jūsų socialinės apsaugos teisės persikeliant į kitą Europos šalį (27 ES valstybės narės, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija). Jungtinei Karalystei taikomos specialios koordinavimo taisyklės. Remiantis socialinės apsaugos koordinavimo taisyklėmis nacionalinės sistemos nėra pakeičiamos viena Europos sistema. Visos šalys gali laisvai nuspręsti, kas turi būti apdraustas pagal jų teisės aktus, kokios išmokos skiriamos ir kokiomis sąlygomis.

Kam taikomos šios taisyklės?

Keturi pagrindiniai principai

  1. Vienu metu jums taikomi tik vienos šalies teisės aktai, todėl socialines įmokas mokate tik vienoje šalyje. Kurios šalies teisės aktai turi būti taikomi jums, sprendžia socialinės apsaugos įstaigos. Patys to pasirinkti negalite.
    Sužinokite, kurios taisyklės taikomos jums.
  2. Turite tokias pačias teises ir pareigas, kaip šalies, kurioje esate apdraustas, piliečiai. Tai vadinama vienodo požiūrio arba nediskriminavimo principu.
  3. Kai prašote išmokos, prireikus atsižvelgiama į jūsų ankstesnius draudimo, darbo arba gyvenimo kitose šalyse laikotarpius.
  4. Jei jums priklauso išmoka pinigais vienoje šalyje, paprastai galite ją gauti, net jei gyvenate kitoje šalyje. Tai vadinama perkeliamumo principu.

Daugiau informacijos

Nuo 2010 m. gegužės 1 d. taikomi nauji reglamentai dėl atnaujinto koordinavimo (Reglamentai 883/2004 ir 987/2009). Daugiau informacijos – dažnai užduodamų klausimų skyriuje.  Susipažinkite su jus dominančios šalies socialinės apsaugos taisyklėmis.

2016 m. gruodžio 13 d. Komisija pasiūlė persvarstyti ES socialinės apsaugos koordinavimo teisės aktus. Šiuo metu pasiūlymą svarsto Europos Parlamentas ir ES Taryba.

Reikia daugiau pagalbos?

Neradote ieškomos informacijos? 

Pateikite užklausą per „Europe Direct“00800 6 7 8 9 10 11
Išspręskite problemas su nacionaline administracija (SOLVIT)
Paprašykite tarnybos „Jūsų Europos patarėjas“ teisinės konsultacijos

Bendrinti šį puslapį