Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Socialinės apsaugos koordinavimas ES

Nustatytos bendros ES taisyklės, kuriomis ginamos jūsų socialinės apsaugos teisės persikeliant į kitą Europos šalį (27 ES valstybės narės, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija). Remiantis socialinės apsaugos koordinavimo taisyklėmis nacionalinės sistemos nėra keičiamos viena Europos sistema. Visos šalys gali laisvai nuspręsti, kas turi būti apdraustas pagal jų teisės aktus, kokios išmokos skiriamos ir kokiomis sąlygomis.

Kam taikomos šios taisyklės?

Keturi pagrindiniai principai

  1. Vienu metu jums taikomi tik vienos valstybės įstatymai, todėl socialines įmokas mokate tik vienai valstybei.  Kurios valstybės įstatymai turi būti taikomi jums, sprendžia socialinės apsaugos įstaigos. Patys to pasirinkti negalite.
    Sužinokite, kurios taisyklės taikomos jums.
  2. Turite tokias pačias teises ir pareigas, kaip šalies, kurioje jūs apdraustas, piliečiai. Tai vadinama vienodų sąlygų arba nediskriminavimo principu.
  3. Kai prašote išmokų, prireikus atsižvelgiama į ankstesnius draudimo, darbo arba gyvenimo kitose šalyse laikotarpius.
  4. Jei jums priklauso išmoka pinigais vienoje šalyje, paprastai galite ją gauti, net jei gyvenate kitoje šalyje. Tai vadinama perkeliamumo principu.

Daugiau informacijos

Nuo 2010 m. gegužės 1 d. taikomi nauji reglamentai dėl atnaujinto koordinavimo (Reglamentai 883/2004 ir 987/2009). Daugiau informacijos rasite dažnai užduodamų klausimų skyriuje.  Susipažinkite su jus dominančios šalies socialinės apsaugos taisyklėmis.

2016 m. gruodžio 13 d. Komisija pasiūlė persvarstyti ES socialinės apsaugos koordinavimo teisės aktus. Pasiūlymą šiuo metu aptaria Europos Parlamentas ir ES Taryba.

Reikia daugiau pagalbos?

Neradote ieškomos informacijos? 

Pateikite užklausą per „Europe Direct“ 00800 6 7 8 9 10 11
Išspręskite problemas su nacionaline administracija (SOLVIT)
Paprašykite tarnybos „Jūsų Europos patarėjas“ teisinės konsultacijos

Bendrinti šį puslapį