Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Sociālās apdrošināšanas koordinācija ES

ES ir pieņēmusi vienotus noteikumus par to, kā aizsargāt jūsu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, ja pārceļaties uz citu Eiropas valsti (ES-27 + Īslandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju vai Šveici). Attiecībā uz Apvienoto Karalisti ir ieviesti īpaši koordinācijas noteikumi. Noteikumi par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu neaizstāj atsevišķo valstu sistēmas ar vienotu Eiropas sistēmu. Ikviena valsts var brīvi izlemt, kuras personas saskaņā ar to likumiem ir apdrošināmas, kādus pabalstus un ar kādiem noteikumiem piešķirt.

Uz ko attiecas šie noteikumi?

Četri galvenie principi

  1. Jūs vienlaikus varat būt pakļauts tikai vienas valsts likumiem, tāpēc jums jāveic iemaksas tikai vienā valstī. Lēmumu par to, kuras valsts tiesību akti attiecas uz jums, pieņem sociālā nodrošinājuma iestādes. Tā nav jūsu izvēle.
    Uzziniet, kādi noteikumi attiecas uz jums.
  2. Jums ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā tās valsts pilsoņiem, kuras tiesību akti uz jums attiecas. To sauc par vienlīdzīgas attieksmes jeb nediskriminēšanas principu.
  3. Kad esat iesniedzis pieteikumu uz pabalstu vai pensiju, vajadzības gadījumā vērā ņem jūsu iepriekšējos apdrošināšanas, darba vai uzturēšanās periodus citās valstīs.
  4. Ja jums ir tiesības uz pabalstu skaidrā naudā no kādas valsts, jūs to principā varat saņemt arī tad, ja dzīvojat citā valstī. To sauc par eksportējamības principu.

Sīkāka informācija

Kopš 2010. gada 1. maija tiek piemērotas jaunas regulas par modernizētu koordinēšanu (Regulas 883/2004 un 987/2009). Sīkāku informāciju skatiet bieži uzdotajos jautājumos.  Noskaidrojiet, kādi noteikumi par sociālo nodrošinājumu ir valstī, kas jūs interesē.

2016. gada 13. decembrī Eiropas Komisija ierosināja pārskatīt ES tiesību aktus sociālā nodrošinājuma koordinēšanas jomā. Pašlaik priekšlikums tiek apspriests Eiropas Parlamentā un ES Padomē.

Vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? 

Uzdodiet jautājumu dienestam “Europe Direct”, tālr. 00800 6 7 8 9 10 11
Atrisiniet problēmas ar valsts iestādi (SOLVIT)
Saņemiet juridisku padomu portālā “Tava Eiropa”

Ieteikt šo lapu: