Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

De EU heeft gemeenschappelijke regels om uw rechten op het gebied van sociale zekerheid te beschermen als u binnen Europa verhuist (27 EU-landen + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland). Voor het Verenigd Koninkrijk gelden specifieke coördinatieregels. Het gaat niet om een Europees stelsel dat de nationale stelsels vervangt, maar om regels ter coördinatie van die nationale stelsels. Alle landen kunnen op basis van hun eigen wetgeving vrij beslissen wie verzekerd moet worden en welke uitkeringen er onder welke voorwaarden worden verstrekt.

Voor wie gelden deze regels?

De vier hoofdbeginselen

  1. U kunt maar onder de wetgeving van één land tegelijk vallen en betaalt dus alleen daar sociale premies. Welk land dat is, wordt besloten door de socialezekerheidsinstanties. U kunt niet zelf kiezen.
    Ontdek welke regels op u van toepassing zijn
  2. U heeft dezelfde rechten en plichten als de burgers van het land waar u verzekerd bent. We noemen dat het “beginsel van gelijke behandeling” of “non-discriminatie”.
  3. Wanneer u aanspraak maakt op een uitkering, wordt er eventueel rekening gehouden met voorgaande periodes waarin u in andere landen verzekerd was, werkte of woonde.
  4. Heeft u recht op een uitkering van een bepaald land, dan krijgt u deze doorgaans ook als u in een ander land woont. Dat heet ook wel het “beginsel van exporteerbaarheid”.

Meer informatie

Sinds 1 mei 2010 gelden er nieuwe verordeningen voor een gemoderniseerde coördinatie (Verordeningen 883/2004 en 987/2009). Meer hierover vindt u bij onze veelgestelde vragen.  Lees meer over de regels voor sociale zekerheid in een bepaald land.

Op 13 december 2016 heeft de Commissie een voorstel gedaan voor een herziening van de EU-wetgeving voor de coördinatie van de sociale zekerheid. Dit voorstel wordt momenteel besproken in het Europees Parlement en de Raad van de EU.

Heeft u nog hulp nodig?

Nog niet gevonden wat u zocht? 

Stel een vraag via Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Hulp bij problemen met overheidsinstanties (Solvit)
Win juridisch advies in van Your Europe — Advies

Delen