Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Mely országokra terjed ki e szabályok hatálya?

Ha Ön az EU szociális biztonsági koordinációjának hatálya alá tartozik, akkor ezekre a szabályokra Ön a következő országokban hivatkozhat:

Az Európai Unió (EU)

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

Az EGT és Svájc

  • Norvégia, Izland, Liechtenstein (EGT-országok).
  • Svájc.

Az új 883/2004 és 987/2009 rendelet 2012. április 1. óta Svájcban, 2012. június 1. óta pedig Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben is alkalmazni kell. 2013. február 2. óta a 465/2012/EU rendeletet Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben is alkalmazandó.

Figyelem: a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet nem alkalmazandó Horvátország és Svájc között. Az a jegyzőkönyv, amelynek értelmében Horvátország csatlakozik a személyek szabad mozgásáról szóló EU–Svájc megállapodáshoz, még nem lépett hatályba.

Nézzen utána, milyen jogok illetik meg Önt az egyes országokban

Kapcsolat Európai Unión kívüli országokkal

Az EU most készíti elő a Társulási Tanács határozatát, amelynek alapja az Algériával, Marokkóval, Tunéziával, Észak-Macedóniával és Izraellel kötött társulási megállapodás. A határozat biztosítja egyes ellátási formák, pl. a nyugdíj hordozhatóságát az EU polgárai számára, a viszonosság elve alapján. Az ellátásokat jelenleg csak akkor exportálják, ha erről nemzeti jogszabály vagy kétoldalú megállapodás rendelkezik.

További információk

További információkat a gyakran ismételt kérdésekre kattintva talál.

További segítségre van szüksége?

Nem találta meg a szükséges információkat? Megoldandó problémája van?

Tegyen fel kérdést az Europe Directen keresztül! (00800 6 7 8 9 10 11)
Oldja meg a nemzeti szervekkel fennálló problémáit (SOLVIT)!
Kérjen jogi tanácsot az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálattól

Oldal megosztása