Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Mely országokra terjed ki e szabályok hatálya?

Ha Ön az EU szociális biztonsági koordinációjának hatálya alá tartozik, akkor ezekre a szabályokra Ön a következő országokban hivatkozhat:

Az Európai Unió (EU)

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

Egyesült Királyság

A szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó uniós szabályok 2021. január 1-jétől már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban. Az EU és az Egyesült Királyság közötti, a kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá tartozó személyek jogai azonban továbbra is védelmet élveznek.

Az EGT és Svájc

  • Norvégia, Izland, Liechtenstein (EGT-országok).
  • Svájc.

Az új 883/2004 és 987/2009 rendelet 2012. április 1. óta Svájcban, 2012. június 1. óta pedig Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben is alkalmazni kell. 2013. február 2. óta a 465/2012/EU rendeletet Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben is alkalmazandó.

Nézzen utána, milyen jogok illetik meg Önt az egyes országokban

Kapcsolat Európai Unión kívüli országokkal

Az EU most készíti elő a Társulási Tanács határozatát, amelynek alapja az Algériával, Marokkóval, Tunéziával, Észak-Macedóniával és Izraellel kötött társulási megállapodás. A határozat biztosítja egyes ellátási formák, pl. a nyugdíj hordozhatóságát az EU polgárai számára, a viszonosság elve alapján. Az ellátásokat jelenleg csak akkor exportálják, ha erről nemzeti jogszabály vagy kétoldalú megállapodás rendelkezik.

További információk

További információkat a gyakran ismételt kérdésekre kattintva talál.

Oldal megosztása