Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Mely országokra terjed ki e szabályok hatálya?

Ha Ön az uniós szociális biztonsági rendszerek koordinációjának hatálya alá tartozik, ezekre a szabályokra a következő módokon hivatkozhat:

Az Európai Unió (EU)

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia

Egyesült Királyság

A szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó uniós szabályok 2021. január 1-jétől már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban. Az EU és az Egyesült Királyság közötti, a kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá tartozó személyek jogai azonban továbbra is védelmet élveznek.

A kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá nem tartozó személyek esetében az EU és az Egyesült Királyság közötti szociális biztonsági koordinációt a kereskedelmi és együttműködési megállapodás vonatkozó jegyzőkönyve szabályozza. Jóllehet a jegyzőkönyv az uniós szabályokhoz hasonló és átfogó hatályú, nem biztosít az uniós rendeletekkel azonos szintű védelmet.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Svájc

  • Norvégia, Izland, Liechtenstein (EGT-országok)
  • Svájc

Az új 883/2004/EK és 987/2009/EK rendelet Svájcra 2012. április 1-jétől, Norvégiára, Izlandra és Liechtensteinre pedig 2012. június 1-jétől alkalmazandó. 2013. február 2. óta a 465/2012/EU rendelet Norvégiára, Izlandra és Liechtensteinre is alkalmazandó.

Nézzen utána, milyen jogok illetik meg Önt az egyes országokban

Az EU-n kívüli országokkal fennálló kapcsolatok

Az EU most készíti elő a társulási tanács határozatát az Algériával, Marokkóval, Tunéziával, Észak-Macedóniával és Izraellel kötött társulási megállapodások alapján. A határozat biztosítani fogja bizonyos ellátások – például a nyugdíjak – exportálhatóságát az uniós állampolgárokkal szembeni viszonosság alapján. Az ellátásokat jelenleg csak akkor exportálják, ha erről nemzeti jogszabály vagy kétoldalú megállapodás rendelkezik.

További információk

További információkért olvassa el a gyakran feltett kérdéseket.

További segítségre van szüksége?

Nem találta meg a keresett információt?

Lépjen kapcsolatba a Europe Direct információs szolgálattal a 00800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon
Oldja meg a nemzeti szervekkel fennálló problémáit (SOLVIT)
Kérjen jogi tanácsot az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálattól

Oldal megosztása