Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Uniós polgárok szabad mozgása

A munkavállalók szabad mozgása az Európai Unió működéséről szóló szerződés 45. cikkében rögzített uniós alapelv, amelyet a Bíróság joggyakorlata és a másodlagos uniós jogszabályok fejtenek ki részletesen. Az uniós polgároknak joguk van:

 • másik EU-országban munkát keresni;   
 • ott munkavállalási engedély nélkül munkát vállalni;
 • munkavállalás céljából az adott tagállamban tartózkodni;
 • a munkaviszony megszűnése után is ott maradni;
 • ugyanolyan elbánásban részesülni, mint amelyben az adott ország állampolgárai részesülnek az álláshoz jutás, a munkafeltételek és minden egyéb szociális és adókedvezmény tekintetében.

Az uniós országok állampolgárainak joguk van ahhoz is, hogy bizonyos egészségbiztosítási és társadalombiztosítási ellátásokat abban az országban kapjanak meg, ahol munkakeresés céljából tartózkodnak (lásd:a szociális biztonsági rendszerek összehangolása).

A munkavállalók szabad mozgására vonatkozó szabályok általánosságban az Európai Gazdasági Térség más országaiban (Izland, Liechtenstein és Norvégia) és az Egyesült Királyságban is alkalmazandók.

Emellett bizonyos szakmai képesítések elismertethetők külföldön (lásd: a szakmai képesítések kölcsönös elismerése).

Az EU szociális biztonsági rendszereit összehangoló szabályok védik azoknak a személyeknek a jogait, akik az uniós országok, valamint az Egyesült Királyság, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc viszonylatában élnek a szabad mozgás jogával.

Kinek származik előnye a szabad mozgásból?

 • A munkakeresőknek, tehát az uniós országok azon állampolgárainak, akik másik uniós tagállamba költöznek, hogy ott bizonyos feltételekkel munkát keressenek
 • Az uniós országok más uniós országban dolgozó állampolgárainak
 • A külföldi munkavégzés után hazájukba visszatérő uniós polgároknak
 • A fent említettek családtagjainak

Az önfoglalkoztatók, a diákok, a nyugdíjasok, illetve a gazdaságilag más módon inaktív személyek jogai bizonyos mértékben különbözhetnek. E csoportok jogairól bővebben tájékozódhat az Európa Önökért honlapon.

Milyen korlátozások vannak érvényben?

 • A fent felsorolt jogokkal olyan személyek élhetnek, akik a szabad mozgás lehetőségét munkavállalás céljából veszik igénybe.
 • A szabad mozgás közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból, valamint a közszolgálatban is korlátozható.
 • Horvátország állampolgáraira ideiglenes korlátozások vonatkozhatnak.

Egyesült Királyság

Az átmeneti időszak alatt az uniós jog összessége – valamennyi szakpolitikai területen – alkalmazandó marad az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban. A jelenlegi állás szerint az átmeneti időszak 2020. december 31-én ér véget.

Oldal megosztása