Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Libera circulaţie - cetăţenii UE

Libera circulație a lucrătorilor este un principiu fundamental al tratatului, consacrat la articolul 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și dezvoltat în legislația secundară a UE și în jurisprudența Curții de Justiție. Cetățenii UE au o serie de drepturi:

 • să își caute un loc de muncă în altă țară din UE   
 • să lucreze în țara respectivă, fără a avea nevoie de un permis de muncă
 • să locuiască în țara în cauză
 • să rămână pe teritoriul acestei țări chiar și după încheierea perioadei de angajare
 • să beneficieze de același tratament ca și cetățenii țării în care se află, în ceea ce privește accesul la piața muncii, condițiile de lucru și orice alte avantaje de natură socială sau fiscală.

De asemenea, cetățenii UE își pot transfera anumite tipuri de prestații sociale sau de asigurări medicale în țara în care își caută un loc de muncă (a se vedea secțiunea privindcoordonarea sistemelor de securitate socială).

Libera circulație a lucrătorilor se aplică, în termeni generali, și țărilor din Spațiul Economic European (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și Regatului Unit.

De asemenea, lucrătorii din anumite sectoare de activitate pot obține recunoașterea calificărilor lor în străinătate (a se vedea secțiunea privind recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale).

Coordonarea securității sociale în UE prevede o serie de norme pentru a proteja drepturile cetățenilor care se deplasează în UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Suedia și Regatul Unit.

Cine poate beneficia de această libertate?

 • Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, adică cetățenii UE care se stabilesc într-o altă țară din UE pentru a căuta un loc de muncă, în anumite condiții
 • Cetățenii europeni care lucrează într-o altă țară din UE
 • Cetățenii europeni care se întorc în țara de origine după ce au lucrat în străinătate
 • Membri de familie ai celor de mai sus

Drepturile pot fi ușor diferite în cazul lucrătorilor independenți, al studenților, al pensionarilor sau al altor categorii inactive din punct de vedere economic. Pentru detalii, accesați site-ul Europa ta.

Ce restricții se aplică?

 • Drepturile descrise pe acest site se aplică persoanelor care își exercită dreptul la liberă circulație în scop profesional.
 • Pot exista anumite restricții din motive de securitate, ordine și sănătate publică și în ceea ce privește angajarea în sectorul public.
 • În cazul cetățenilor croați, pot exista anumite restricții temporare.

Regatul Unit

Toată legislația UE, din toate domeniile de politică, va fi în continuare aplicabilă Regatului Unit și în Regatul Unit pe durata perioadei de tranziție. Această perioadă de tranziție urmează să se încheia la 31 decembrie 2020.

Distribuiți pagina