Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Libera circulaţie - cetăţenii UE

Libera circulaţie a lucrătorilor este un principiu fundamental înscris la articolul 45 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Ulterior, legislaţia secundară a UE şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie au dezvoltat acest principiu, în baza căruia cetăţenii UE au dreptul:

 • să-şi caute un loc de muncă într-o altă ţară din UE
 • să lucreze în ţara respectivă, fără a avea nevoie de un permis de muncă
 • să locuiască în ţara respectivă în acest scop
 • să rămână în ţara respectivă după expirarea perioadei de angajare
 • să beneficieze de acelaşi tratament ca şi cetăţenii ţării respective în ceea ce priveşte accesul la piaţa muncii, condiţiile de muncă şi toate celelalte avantaje sociale şi fiscale.

De asemenea, cetăţenii UE îşi pot transfera anumite drepturi legate de asigurările de sănătate şi de securitate socială în ţara în care urmează să se angajeze (secţiunea coordonarea sistemelor de securitate socială ).

Libera circulaţie a lucrătorilor se aplică, de asemenea, în termeni generali, ţărilor din Spaţiul Economic European (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia).

În cazul persoanelor care lucrează în anumite sectoare de activitate, este posibilă recunoaşterea calificărilor profesionale în alte ţări (secţiunea recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale).

Coordonarea sistemelor de securitate socială la nivelul UE prevede dispoziţii menite să protejeze drepturile cetăţenilor care se deplasează în UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.

Cine poate beneficia de această libertate de circulaţie?

 • Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (ex. cetăţenii UE care se stabilesc într-o altă ţară a UE pentru a căuta un loc de muncă, în anumite condiţii)
 • Cetăţenii UE care lucrează în alt stat membru
 • Cetăţenii UE care revin în ţara de origine după ce au lucrat în alt stat membru
 • Membrii de familie ai acestora.

În cazul persoanelor care intenţionează să devină lucrători independeţi, al studenţilor, al pensionarilor şi al altor categorii de persoane inactive din punct de vedere economic, se aplică reguli diferite. Pentru detalii, consultaţi site-ul Europa ta.

Ce restricţii se aplică?

 • Dispoziţiile menţionate pe acest site se aplică persoanelor care-şi exercită dreptul de liberă circulaţie în scop profesional.
 • Există o serie de restricţii aplicabile din considerente care ţin de siguranţa publică, de ordinea publică, de protecţia sănătăţii şi de eligibilitatea pentru un loc de muncă în sectorul public.

Distribuiți pagina