Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Vapaa liikkuvuus – EU-kansalaiset

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on EU:n keskeisiä periaatteita. Siitä säädetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 45 artiklassa, ja sitä käsitellään myös EU:n toissijaisessa lainsäädännössä ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä. EU-kansalaisena sinulla on oikeus

  • olla työnhakijana toisessa EU-maassa   
  • työskennellä siellä ilman työlupaa
  • asua siellä työnhakijana tai työntekijänä
  • jäädä maahan työsuhteen päättymisen jälkeenkin
  • tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti maan omien kansalaisten kanssa työnsaannin, työolojen ja muiden sosiaali- ja veroetuuksien suhteen.

EU-kansalaisilla voi myös olla tiettyjä terveydenhuolto- ja sosiaaliturvaetuuksia, jotka siirtyvät heidän mukanaan, kun he hakevat työtä toisesta EU-maasta (katsososiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen).

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus koskee yleisesti ottaen myös Euroopan talousalueen maita (Islanti, Liechtenstein ja Norja) sekä Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

Joidenkin alojen ammattipätevyys tunnustetaan myös muissa EU-maissa (katso ammattipätevyyden vastavuoroinen tunnustaminen).

Sosiaaliturvan koordinointi EU:ssa suojelee kansalaisten oikeuksia, kun he muuttavat EU-maasta toiseen tai Islantiin, Liechtensteiniin, Norjaan, Sveitsiin tai Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Ketkä voivat hyödyntää liikkumisvapautta?

  • Työnhakijat eli EU-kansalaiset, jotka muuttavat toiseen EU-maahan työnhaun vuoksi, tietyin rajoituksin
  • Toisessa EU-maassa työskentelevät EU-kansalaiset
  • EU-kansalaiset, jotka palaavat kotimaahansa työskenneltyään ulkomailla
  • Edellä mainittujen työntekijöiden perheenjäsenet

Oikeudet voivat jossain määrin poiketa yksityisyrittäjillä, opiskelijoilla ja eläkeläisillä sekä muilla henkilöillä, jotka eivät ole mukana työelämässä. Lisätietoa näiden ryhmien oikeuksista on Sinun Eurooppasi -sivustolla.

Mitkä rajoitukset koskevat liikkumisvapautta?

Yhdistynyt kuningaskunta

Kaikkea EU:n lainsäädäntöä sovelletaan edelleen kaikilla politiikan aloilla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäkauden ajan. Siirtymäkauden on tällä hetkellä tarkoitus päättyä 31.12.2020.

Jaa tämä sivu