Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Slobodno kretanje – državljani EU-a

Slobodno kretanje radnika temeljno je načelo Ugovora sadržano u Članku 45. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i razvijeno od strane sekundarnog zakonodavstva EU-a i sudske prakse Europskog suda. Građani EU-a imaju pravo na:

 • traženje posla u nekoj drugoj državi EU-a
 • rad u toj državi bez potrebe za radnom dozvolom
 • boravak u toj državi u navedene svrhe
 • ostanak u toj državi čak i nakon završetka posla
 • uživanje jednakog postupanja prema njima po pitanju pristupa zaposlenju, uvjeta rada i svih drugih socijalnih i poreznih prednosti

Državljani EU-a mogu biti obuhvaćeni određenom vrstom zdravstvene i socijalne sigurnosti koja se može prenijeti u zemlju u koju idu u potragu za poslom (pogledajte odjeljak koordinacija sustava socijalne sigurnosti).

Sloboda kretanja radnika također se pod općim uvjetima odnosi i na zemlje Europskog ekonomskog područja: Island, Lihtenštajn i Norvešku.

Osobe koje rade u određenim zanimanjima imaju mogućnost priznavanja njihovih profesionalnih kvalifikacija u inozemstvu (pogledajte uzajamno priznavanje profesionalnih kvalifikacija).

Koordinacija sustava socijalne sigurnosti EU-a pruža pravila kojima se štite prava osoba koje se kreću unutar EU-a, Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske.

Tko može imati koristi od ove slobode?

 • Posloprimci, tj. državljani EU-a koji se presele u drugu državu EU-a u potrazi za poslom, pod određenim uvjetima
 • državljani EU-a koji rade u nekoj drugoj državi EU-a
 • državljani EU-a koji se vrate u svoju zemlju porijekla nakon što su radili u inozemstvu.
 • Članovi obitelji gore navedenih osoba.

Prava se mogu razlikovati za osobe koje namjeravaju biti samozaposlene, studente i umirovljenike, ili druge osobe koje nisu ekonomski aktivne. Za više informacija o ovim skupinama, pogledajte odjeljak Vaša Europa.

Koja su ograničenja?

 • Prava opisana na ovim stranicama odnose se na osobe koje svoje pravo na slobodu kretanja koriste u svrhe zaposlenja.
 • Postoje ograničenja vezana uz javnu sigurnost, javne politike, javno zdravstvo i zapošljavanje u javnom sektoru.
 • Za državljane Hrvatske mogu vrijediti privremena ograničenja.

Podijeli ovu stranicu