Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Prosto gibanje – državljani EU

Prosto gibanje delavcev je temeljno načelo, zapisano v členu 45 Pogodbe o delovanju Evropske unije in podprto s sekundarno zakonodajo EU ter sodno prakso Sodišča Evropske unije. Državljani EU imajo pravico:

 • poiskati delo v drugi državi EU,
 • se tam zaposliti brez delovnega dovoljenja,
 • kot zaposleni tam prebivati,
 • ostati tam tudi po končani zaposlitvi,
 • do enakega obravnavanja kot državljani tiste države pri zaposlovanju, delovnih pogojih in socialnih in davčnih ugodnostih.

Državljani EU lahko nekatere oblike zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja prenesejo na državo, v kateri se zaposlijo (glej koordinacija sistemov socialne varnosti).

Načelo prostega gibanja delavcev na splošno velja tudi v državah Evropskega gospodarskega prostora: Islandiji, Lihtenštajnu in Norveški.

Državljanom EU v drugih državah EU priznavajo tudi nekatere poklicne kvalifikacije (glej vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij).

Pravila koordinacije sistemov socialne varnosti EU varujejo pravice ljudi, ki se preselijo v drugo državo EU, Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico.

Kdo uveljavlja pravico do prostega gibanja?

 • Iskalci dela, tj. državljani EU, ki v drugi državi EU iščejo delo (pod nekaterimi pogoji).
 • Državljani EU, ki so zaposleni v drugi državi EU.
 • Državljani EU, ki se po končani zaposlitvi v tujini vrnejo v domovino.
 • Njihovi družinski člani.

Nekoliko drugačne so pravice za samozaposlene, študente, upokojence in druge delovno neaktivne ljudi. Več informacij o teh skupinah boste našli na portalu Tvoja Evropa.

Omejitve

 • Na tej strani opisana pravica do prostega gibanja je svoboščina, ki jo ljudje uveljavljajo zaradi zaposlitve.
 • Nekatere omejitve te svoboščine so povezane z javno varnostjo, javnim redom, javnim zdravjem in delom v javnem sektorju.

Povej naprej