Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Širitev – prehodne določbe

Prehodna ureditev za delavce iz novih držav članic

Za delavce iz novih držav članic lahko v prehodnem obdobju do 7 let po pristopu države k EU veljajo omejitve glede prostega pretoka delovne sile. Zaenkrat takšna omejitev velja za delavce iz naslednjih držav:

  • Hrvaška (ki se je EU pridružila 1. julija 2013)

Vsaka država članica EU sama odloči, ali bo za delavce iz novih držav članic uvedla omejitve in kakšne. Pri tem pa mora upoštevati:

  • Države EU ne smejo omejiti splošne pravice do svobodnega gibanja, omejijo lahko samo pravico do zaposlitve v drugi državi članici.
  • Dostop do trga delovne sile v državah, ki so bile članice EU pred pristopom, v prvih dveh letih po širitvi urejajo nacionalni predpisi in ukrepi, kar pomeni, da delavci iz nove države članice potrebujejo delovno dovoljenje. Če želi država članica to omejitev po izteku dveh let podaljšati še za tri leta, mora o tem pravočasno obvestiti Evropsko komisijo.
  • Države članice lahko omejitev podaljšajo še za nadaljnji dve leti, če Evropsko komisijo obvestijo o resnih motnjah na svojih trgih dela. Vse omejitve morajo biti odpravljene najkasneje po 7 letih.
  • Delavci iz držav, za katere velja prehodna ureditev, morajo imeti prednost pred delavci iz držav zunaj Evropske unije.
  • Delavci, ki so zakonito zaposleni v državi članici EU, imajo pravico do enakega delovnopravnega varstva kot državljani države gostiteljice.
  • Države, katerih državljani morajo upoštevati omejitve v drugih državah članicah, lahko enake omejitve postavijo tudi za delavce iz te države članice.

Več o ureditvah boste našli v posameznih pristopnih pogodbah.

Povej naprej