Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Työskentely toisessa EU-maassa

© Anya Berkut

EU-kansalaisella on oikeus työskentelyyn ja työnhakuun toisessa EU-maassa. Tällä hetkellä ulkomailla asuu tai työskentelee 17 miljoonaa EU-kansalaista. EU tukee ulkomailla työskentelevien kansalaisten työolojen oikeudenmukaisuutta Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin kautta.

Tällä sivustolla kerrotaan, mitä oikeuksia työntekijöillä on heidän muuttaessaan EU:ssa maasta toiseen. Sivustolla on myös tiedot erityisrajoituksista, joita sovelletaan EU:n uusimpien jäsenmaiden työntekijöihin.

Lyhyesti käsitellään niin ikään muiden kuin EU-kansalaisten EU:ssa työskentelyyn liittyviä oikeuksia.

Sivustolta löytyvät myös ehdot, joita sovelletaan ns. lähetettyihin työntekijöihin, jotka työnantaja on lähettänyt määräajaksi työhön toiseen EU-maahan.

EURES-verkosto, johon kuuluu yli 1000 EURES-neuvojaa, ja EURES-portaali, jossa on työpaikkailmoituksia ja käytännön ohjeita, ovat hyödyllisiä tietolähteitä ulkomailta töitä hakeville tai muuttoa suunnitteleville.

Euroopan työviranomainen (ELA) valvoo, että työvoiman liikkuvuudesta ja sosiaaliturvan yhteensovittamisesta annettuja EU-sääntöjä sovelletaan asianmukaisesti ja tasapuolisesti.

Jaa tämä sivu