Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Att arbeta i ett annat EU-land

© Anya Berkut

Som EU-medborgare har du rätt att arbeta och söka jobb var som helst i EU. För närvarande bor eller jobbar 17 miljoner EU-medborgare i ett annat EU-land. EU arbetar för rättvisa anställningsvillkor för alla som arbetar utomlands, som en del av den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Här kan du läsa om dina rättigheter som arbetstagare i ett annat EU-land. Dessutom får du veta vilka begränsningar som gäller för arbetstagare från de nya EU-länderna.

En kort överblick visar vad som gäller för medborgare från länder utanför EU.

Du hittar också information om vilka regler som gäller om du blir tillfälligt utstationerad i ett annat EU-land.

Det europeiska arbetsförmedlingsnätet Eures har över 1000 rådgivare. På Eures webbplats hittar du lediga platser och praktiska råd som hjälper dig att hitta jobb och förbereda dig för flytten utomlands.

Europeiska arbetsmyndigheten ser till att EU:s regler om rörlighet på arbetsmarknaden och samordning av de sociala trygghetssystemen tillämpas på ett rättvist och effektivt sätt.

Dela den här sidan