Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

At arbejde i et andet EU-land

© Anya Berkut

Som EU-borger har du ret til at arbejde og søge arbejde i et andet EU-land. 17 millioner EU-borgere arbejder i dag i udlandet. Som led i den europæiske søjle for sociale rettigheder gør EU en indsats for at sikre dem rimelige arbejdsvilkår.

Her på webstedet kan du læse om, hvilke rettigheder du har i andre EU-lande, og hvilke begrænsninger der gælder for borgere fra de nye EU-lande.

Der er også en kort oversigt over reglerne for borgere fra lande uden for EU.

Du kan også læse, hvilke regler der gælder, hvis din arbejdsgiver midlertidigt udstationerer dig i et andet EU-land.

Euresnettet består af over 1000 Euresvejledere. På Euresportalen finder du ledige stillinger og praktiske råd, der kan hjælpe dig med at finde job i udlandet og forberede dig på dit ophold.

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed sikrer, at EU’s regler om arbejdskraftmobilitet og koordinering af sociale sikringsordninger håndhæves på en retfærdig og effektiv måde.

Del denne side