Information på flera språk

Vi strävar efter en rimlig balans mellan hänsyn till EU-invånarnas många olika språk och praktiska frågor som kostnaden för översättning.

En del innehåll, t.ex. lagstiftning, finns alltid på alla EU-språk. Annat innehåll finns bara på ett eller några språk, som de flesta av våra besökare förstår.

Allt innehåll publiceras på åtminstone engelska, eftersom vi då når omkring 90 procent av våra besökare på deras modersmål eller bästa främmande språk. Vi följer också användarnas beteende för att se när de försöker se sidor på ett visst språk, så att vi kan begära översättning av de populäraste sidorna.

Vi lägger fortlöpande ut nytt eller uppdaterat innehåll. Om en webbsida inte finns på det språk som du vill ha kan det helt enkelt bero på att den håller på att översättas. Vi publicerar språkversioner så snart de är klara.

Hitta innehåll på ditt språk

På denna webbplats används EU:s 24 officiella språk:

Bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

Språkversionen anges överst på varje webbsida. Klicka på ikonen om du vill byta till ett annat språk. Då ser du också vilka språk en viss sida finns på.

 Samråd och synpunkter

För att göra det lättare för folk att bidra till EU:s arbete med politik och lagar håller kommissionen regelbundet samråd i form av webbenkäter. Enkäterna finns alltid på åtminstone engelska, franska och tyska, och ofta på ännu fler EU-språk. Samrådsenkäter om nya initiativ i kommissionens arbetsprogram finns för det mesta på 23 officiella EU-språk.

Läs mer om samråd och hur du bidrar till EU:s politik och lagar på webbplatsen Kom med synpunkter.