Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Práce v jiné zemi EU

© Anya Berkut

Jako občané Evropské unie máte právo pracovat nebo si hledat práci v jiné zemi EU. V současné době žije nebo pracuje v zahraničí 17 milionů evropských občanů. EU podporuje spravedlivé pracovní podmínky pro osoby pracující v zahraničí jako součást tzv. evropského pilíře sociálních práv.

Tyto internetové stránky poskytují informace o právu zaměstnanců na volný pohyb v rámci Unie a o ostatních souvisejících právech a také o omezeních, která se vztahují na pracovníky ze zemí, které do EU vstoupily nedávno.

K dispozici je rovněž stručný přehled práv občanů ze zemí mimo EU ohledně práce v členských státech Unie.

Naleznete zde také podrobnosti o podmínkách, za kterých vás může zaměstnavatel dočasně vyslat pracovat v jiném členském státě.

Síť EURES, která má více než 1000 poradců a internetový portál EURES s volnými pracovními místy a praktickými radami, vám může pomoci najít práci a připraví vás na přestěhování do zahraničí.

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) zajišťuje spravedlivé a účinné prosazování pravidel EU v oblasti mobility pracovních sil a koordinace sociálního zabezpečení.

Sdílet tuto stránku