Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Külföldi munkavállalás az Európai Unióban

© Anya Berkut

Az uniós tagállamok állampolgárainak joguk van arra, hogy más uniós országban állást keressenek, munkát vállaljanak. Jelenleg 17 millió uniós polgár él vagy dolgozik külföldön. A szociális jogok európai pillérével összhangban az EU arra törekszik, hogy a külföldön dolgozók esetében is maradéktalanul érvényesüljenek a tisztességes foglalkoztatási feltételek.

Webhelyünk tájékoztatással szolgál az EU területén belül mozgó uniós munkavállalók jogairól és a külföldi munkavállaláshoz kapcsolódó más jogokról, valamint az Európai Unióhoz az utóbbi években csatlakozott országok munkavállalóira vonatkozó korlátozásokról.

Röviden ismertetjük azokat a jogokat is, amelyek az Európai Unión kívüli országok állampolgárait illetik meg, ha uniós tagállamban szeretnének dolgozni.

Részletesen tájékoztatást adunk továbbá arról, milyen feltételek vonatkoznak az Unióban a munkaadóik által ideiglenesen külföldi munkavégzéssel megbízott kiküldött munkavállalókra.

Az állásajánlatokat és gyakorlati tanácsokat tartalmazó EURES-honlapot fenntartó, több mint 1000 tanácsadóval rendelkező EURES-hálózat készséggel nyújt segítséget a munkahelykeresésben és a külföldre költözés előkészítésében.

Az Európai Munkaügyi Hatóság ügyel arra, hogy a munkavállalói mobilitásra és a szociális biztonsági rendszerek összehangolására vonatkozó uniós szabályokat EU-szerte méltányosan és eredményesen végrehajtsák.

Oldal megosztása