Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Práca v inej krajine EÚ

© Anya Berkut

Ako občan EÚ máte právo pracovať alebo sa uchádzať o pracovné miesto v inom členskom štáte. V súčasnosti žije alebo pracuje v zahraničí 17 miliónov občanov EÚ. EÚ podporuje spravodlivé pracovné podmienky pre ľudí pracujúcich v zahraničí ako súčasť Európskeho piliera sociálnych práv.

Na týchto internetových stránkach nájdete informácie o práve pracovníkov na voľný pohyb v EÚ, iných súvisiacich právach a o obmedzeniach, ktoré sa vzťahujú na pracovníkov z nových členských krajín.

Na stránkach je takisto k dispozícii stručný prehľad týkajúci sa pracovných práv občanov z krajín mimo EÚ.

Nájdete tu aj podrobnosti o podmienkach, za ktorých vás môže váš zamestnávateľ dočasne vyslať do inej členskej krajiny.

Sieť EURES, ktorá zamestnáva vyše 1000 poradcov a ktorá spravuje internetový portál EURES s ponukami voľných pracovných miest a praktickými radami, vám pomôže nájsť prácu a pripraviť sa na presťahovanie do novej krajiny.

Spojené kráľovstvo

Počas prechodného obdobia sa všetky právne predpisy EÚ vo všetkých oblastiach politiky budú na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve aj naďalej uplatňovať. V súčasnosti sa predpokladá, že prechodné obdobie sa skončí 31. decembra 2020.

Zdieľať stránku