Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Ag obair i dtír eile de chuid an AE

Ag obair i dtír eile de chuid an AE

Mar náisiúnach AE tá tú i dteideal obair a dhéanamh nó a chuardach i dtír eile AE.

Soláthraítear faisnéis ar an suíomh gréasáin seo maidir le cearta oibrithe chun gluaiseacht ar fud AE agus na cearta eile a bhaineann leis sin, chomh maith leis na teorainneacha atá i bhfeidhm ar oibrithe ó thíortha a ghlac ballraíocht in AE níos déanaí.

Tá forbhreathnú gairid ar fáil chomh maith maidir le cearta náisiúnach ó thíortha lasmuigh den AE i dtaca le hobair i dtír AE.

Gheobhaidh tú sonraí fosta maidir leis na coinníollacha a bheidh i bhfeidhm má chuireann d’fhostóir go Ballstát eile thú ar bhonn sealadach le do chuid oibre a dhéanamh mar oibrí ar phostú.

Tá gréasán EURES, le breis agus 850 comhairleoir EURES agus tairseach gréasáin EURES ina bhfuil folúntais phoist agus comhairle phraiticiúil ar fáil chun cuidiú leat post a fháil agus chun do bhogadh thar lear a ullmhú.

An leathanach seo a chomhroinnt: