Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Darbas kitoje ES šalyje

© Anya Berkut

Europos Sąjungos piliečiai turi teisę įsidarbinti arba ieškoti darbo kitoje ES šalyje. Šiuo metu 17 mln. ES piliečių gyvena arba dirba užsienyje. Pagal Europos socialinių teisių ramstį ES skatina sudaryti sąžiningas darbo sąlygas užsienyje dirbantiems žmonėms.

Šioje interneto svetainėje pateikiama informacijos apie dirbti į kitą ES valstybę vykstančių asmenų teises ir apie apribojimus, taikomus darbuotojams iš neseniai Europos Sąjungos narėmis tapusių šalių.

Joje pateikiama ir trumpa ES nepriklausančių šalių piliečių teisių, susijusių su darbu ES valstybėse, apžvalga.

Jei jūsų darbdavys jus komandiruoja laikinai dirbti į kitą valstybę narę, šioje interneto svetainėje rasite informacijos apie jums taikomas sąlygas.

Jei ieškote darbo užsienyje, jums bus naudingas EURES tinklas, kuriam priklauso daugiau negu 1000 EURES konsultantų, ir EURES interneto portalas, kuriame skelbiami darbo pasiūlymai bei praktiniai patarimai.

Europos darbo institucija užtikrina (EDI), kad ES darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės būtų vykdomos sąžiningai ir veiksmingai.

Bendrinti šį puslapį