Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Munca într-un alt stat UE

© Anya Berkut

Cetăţenii Uniunii Europene au dreptul de a munci sau de a căuta un loc de muncă într-o altă ţară a UE. În prezent, 17 milioane de cetățeni europeni trăiesc și lucrează în străinătate. Prin intermediul Pilonului european al drepturilor sociale, UE promovează condiții echitabile de lucru pentru persoanele care muncesc în străinătate.

Acest site de internet oferă informaţii privind drepturile lucrătorilor care se deplasează în interiorul UE şi alte drepturi conexe, precum şi privind restricţiile aplicabile lucrătorilor care provin din ţările care au aderat recent la UE.  

De asemenea, oferă o imagine de ansamblu asupra drepturilor resortisanţilor din ţările care nu sunt membre ale UE referitoare la desfăşurarea unei activităţi profesionale într-o ţară a Uniunii Europene.

Sunt incluse şi date referitoare la condiţiile aplicabile lucrătorilor temporari detaşaţi de angajator într-un alt stat membru.

Reţeaua EURES este formată din peste 1000 de consilieri, iar portalul de internet EURES conţine anunţuri de posturi vacante şi sfaturi practice – EURES vă stă la dispoziţie pentru a vă ajuta să găsiţi un loc de muncă şi să vă instalaţi în alt stat membru.

Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) se asigură că normele UE privind mobilitatea forței de muncă și coordonarea securității sociale sunt puse în aplicare în mod echitabil și eficace.

Distribuiți pagina