Acţiuni

 • Pilonul european al drepturilor sociale în 20 de principii

  Pilonul european al drepturilor sociale este menit să ofere drepturi noi și mai eficiente pentru cetățeni, având la bază 20 de principii esențiale.

 • Aprobarea Pilonului european al drepturilor sociale

  Așa cum anunța președintele Juncker la 13 septembrie 2017, în discursul său privind starea Uniunii, Pilonul european al drepturilor sociale a fost proclamat de Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeană în cadrul Summitului social pentru creștere și locuri de muncă echitabile care a avut loc la Göteborg, la 17 noiembrie 2017. Această proclamare reflectă sprijinul unanim din partea tuturor instituțiilor UE în favoarea principiilor și drepturilor înscrise în Pilonul european al drepturilor sociale.

 • Îndeplinirea obiectivelor Pilonului european al drepturilor sociale

  Respectarea principiilor și a drepturilor definite în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale este o responsabilitate comună a instituțiilor Uniunii Europene, a statelor membre, a partenerilor sociali și a altor părți interesate. Instituțiile europene vor contribui la stabilirea cadrului și la formularea de orientări cu privire la calea de urmat pentru punerea în aplicare a Pilonului, prin intermediul legislației, dacă este cazul, respectând întru totul competențele statelor membre și ținând seama de diversitatea situațiilor lor.

 • Monitorizarea progreselor înregistrate

  Pentru a se asigura buna implementare a pilonului, a fost creat on-line tabloul de bord social, care urmărește tendințele și performanțele înregistrate la nivelul țărilor din UE.

 • Viitorul social al Europei

  Discuțiile pe tema dimensiunii sociale a Europei fac parte din dezbaterea mai amplă referitoare la Cartea albă a Comisiei privind viitorul Europei. În acest context, Comisia a publicat un document de reflecție privind dimensiunea socială a Europei. Acesta se concentrează asupra transformărilor care vor interveni în societățile europene și pe piața muncii, stabilind, în același timp, o serie de opțiuni pentru răspunsul nostru colectiv.

Noutăți