Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

In een ander EU-land werken

In een ander EU-land werken

Als EU-burger hebt u het recht om in een ander EU-land werk te zoeken en te werken.

Deze website verschaft informatie over de rechten van werknemers in een ander EU-land werken en andere rechten die daarmee verband houden. Ook de beperkingen voor werknemers uit landen die recent tot de EU zijn toegetreden, komen aan de orde.

Bovendien vindt u hier een kort overzicht van de rechten van werknemers van buiten de EU.

U treft hier ook informatie aan over de voorwaarden die gelden als u tijdelijk door uw werkgever naar een ander EU-land uitgezonden wordt.

Het EURES-netwerk staat klaar om u te helpen bij het zoeken van een baan en bij de voorbereiding van uw verhuizing. Het beschikt over meer dan 850 adviseurs en een webportaal met vacatures en praktisch advies.

Delen