Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

In een ander EU-land werken

© Anya Berkut

Als EU-burger hebt u het recht om in een ander EU-land werk te zoeken en te werken. Momenteel wonen en werken er zo’n 17 miljoen EU-burgers in het buitenland. In het kader van de Europese pijler van sociale rechten ijvert de EU voor eerlijke arbeidsvoorwaarden, ook voor wie in een ander land werkt.

Deze website verschaft informatie over de rechten van werknemers in een ander EU-land werken en andere rechten die daarmee verband houden. Ook de beperkingen voor werknemers uit landen die recent tot de EU zijn toegetreden, komen aan de orde.

Bovendien vindt u hier een kort overzicht van de rechten van werknemers van buiten de EU.

U treft hier ook informatie aan over de voorwaarden die gelden als u tijdelijk door uw werkgever naar een ander EU-land uitgezonden wordt.

Het EURES-netwerk staat klaar om u te helpen bij het zoeken van een baan en bij de voorbereiding van uw verhuizing. Het beschikt over meer dan 1000 adviseurs en een webportaal met vacatures en praktisch advies.

De Europese Arbeidsautoriteit (ELA) ziet toe op een rechtvaardige en doeltreffende handhaving van de EU-regels omtrent arbeidsmobiliteit en coördinatie van de sociale zekerheid.

Delen