Oznámení
Evropský pracovní úřad (ELA) bude brzy odpovědný za Evropský koordinační úřad EURES (ECO)… to bude mimo jiné zahrnovat správu tohoto portálu. Chcete vědět více o ELA? Všechny příslušné informace a další naleznete zde .

Práce kdekoli v Evropě

Vyhledat. Najít. Propojit.

EURES v kostce

Volný. Vícejazyčné. Lidská síť

EURES, evropská síť spolupráce služeb zaměstnanosti, zahájila svoji činnost v roce 1994 s cílem usnadnit volný pohyb pracovníků. V průběhu let se síť EURES rozrostla. Síť vždy usilovala o to, aby evropští občané měli stejné příležitosti – navzdory jazykovým překážkám, kulturním rozdílům, byrokracii, rozdílnému pracovnímu právu a nedostatečnému uznávání osvědčení o vzdělání v rámci celé Evropy.

Zdůrazňuje

Staňte se členem nebo partnerem EURES

Aby síť EURES byla jako nástroj k usnadnění volného pohybu a zlepšení fungování evropského trhu práce silnější a efektivnější, prošla reformou zakotvenou v nařízení o síti EURES (EU) 2016/589.

Zapojte se